DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 364, — .
Tko je motrio, kako se težko u pukotini kore inužak sa ženkom pari,


opazio je, da je taj akt tim lakši, čira je mužak manji, jer se skoro mora sasvim


pod krila ženke podvući. Dakle nema sumnje, da je za obstanak vrsti iieobhodno


miždno, da je mužak manji. Moram još i to dodati, da je pukotina kore tako


malena, da se dvije deblje i veće ženke ne moga uvući, docim se može uvući


manji mužak.


U2 tolike mužake nije čudo, da je težko svakom zadovoljiti svom nagonu.


Za to se kupe u velikih lirpah, a kad sam ženke u flaši doneo podaleko od


hrasta; za čas bilo je po nekoliko mužaka oko flaše-


Tom posliednjom okolnosti valjalo bi nam raztumačiti i boju mužaka,
naime principom, koji je Darvin postavio i koji su Niernci geschlechtliche Zuchtwahl
preveli. No ja nisam mogao opaziti, da ženke biraju mužake; a isto tako
ne moga si ni principom zvanim selectio naturalis (natiirliche Zuchtwahl) boju
mužaka raztumačiti, jer mu boja ne služi u životu za zaštitu (kao na pr. kod
roda Vanessa) i jer skoro uvjek leti, i svakoj ptici u oči upada. Nu svakako
bi dao prednost prvom principu. .


» »X. K^ »Li «X^ Ju^»
Druživene viesti.


Sjednica upravljajućega odbora. Dne 30. lipnja t, g. držao je tipravljajudi
odbor lirv.-slav. šumarskoga đružtva svoju redovitu sjednicu pod predsjedanjem p. n.
gg. predsjednika M, Dursta, ter u prisutnosti odbornika I. Ettingera, R. Fischbaeha,


F. Ž. Kester{5anka, M, Vrbanića, A. Zoretića i zamj. odbor. g. G. Krausa. U glavnom
bje zaključeno glede obdržavanja ovogodišnje XII. glavne skupštine šumarskoga druatva
u Mitroviei, ustanovim potankosti ob istoj skupštini, a i^abrav za poslovodju gosp. M.
Prekida, šumarnika petrovaradinske imovne obćine/ a za izvjestitelje gg. nadšumare
Gj. Koču i P. Barišića za razpravu o strukovnom pitanju „koja sredstva bi valjalo
poprimiti, da se oskudici pravoužitnika na ogrievnom drvu u
obsegu brodske i petrovaradinske imovne obćine u spiehom doskoči?
Podjedno bijahu i njeki administrativni družtveni predmeti razpravljeni.
Potanki program o ovogodišnjoj glavnoj skupštini našega družtva oglasujemo na
čelu ovoga svezka družtvenog organa.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. županijske oblasti u Zagrebu od 5, lipnja t. g. br. 7340.
izdana o uredjenju službe šumara i šumarskih pristava, dodieljenih na službovanje kr,
kotarskim oblastim,, glasi:


§ t. ´Kr, kotarskim oblastim u smislu naredbo upravnoga odbora županije od
3, travnja 1888, br. 320, na službovanje dodieljeni kotarski šumari imadu uredovno