DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 266 —


ogulinsko j tečajem rujna 1887. do veljaSe t. g, 2 vuka, 93 lisice, 6 div. mafiaka
i 27 kuna; u županiji zagrebačkoj teSajem mjeseca sječnja, veljače i ožujka


t. g. 1 vuk, 105 licica, 5 div. mačaka i 9 kuna; u županiji požežkoj teSajem
sječnja, veljače i ožujka t. g. 1 vuk, 16 lisica, 6 div. mačaka i 2 kune; u županij
i li č ko-krb a vs k oj tečajem studenoga i prosinca pr. god. i siečnja, te veljače
i ožujka t. g. 2 medjeđa, 22 vuka, (od kojih su 2 biesna bila), 534 lisice, 30 div.
mačaka i 307 kuna; u županiji sriemskoj u mjesecu studenu pr. god i tečajem
sječnja i veljače t. g. 12 vukova, 27 lisica i 2 div. mačke; u županiji virovitičkoj
tečajem siečnja do ožujka t. g. 4 vuka i 7 lisica; u županiji krizev.belovarskoj
tečajem sječnja t. g. 2 vuka; u obsegu grad. poglavarstva u
Petrinji tečajem sječnja t. g. 7 lisica i 1 div. mačka i napokon u obsegu gr.
poglav . u Brod u tečajem veljače t. g. 1 vuk i 11 lisica. Ubijeno je dakle ukupno :
2 medjeda, 49 vuk, 800 lisica, 62 div. mačaka i 345 kuna.
Prema broju i vrsti ubijenih grabežljivaca izplaćeno je za nagradu: u županiji
ogulinskoj 87 for. ; u žup. zagrebačkoj 67 for.; u žup. požežkoj
32-50 fr, ; u žup. ličk o-kr ba vs koj 503´50fr.; u žup. sriemskoj 76´50 fr. ;
u žup. virovitičkoj 29´50 for.; u žup. križ e v.-b el o va r sk oj 14 for.; u
obsegu grad. poglav. u Petrinji 4 for. i u obsegu grad. poglavar, u
Brodu 10-50 for. Ukupno izplačeno je za nagradu: 824-50 for. V. R—5—.


Osobne viesti.


"j" Adam Petrović, nadlugar I. banske imovne občine, preminuo je u noči od


1. na 2. t. mj. Isti je bio revan i vrstan službenik, te je dulje vrieme obavljao i
poslove šumara na šumariji klasničkoj. Oplakuje ga udova sa 7 djece, od koje je samo
jeđuo obskrbljeno.
Udova sa djecom imati će 10 for. mjesečne podpore iz mirovinske zaklade lugara
imovne obdine prvobanske.


Imenovanje. Kr. zem. vlada, odjel za unut. poslove, imenovala je šum. vježbenika
kod petrovarađinske imovne obćine Josip a Sabljak a za šum. pristava kod
iste imovne občine sa sustavnimi berivi.


Sitnice.


Pravljenje bačava sa strojevi. Tok napredka donio je sobom evo i to, da se
burad pravi mehaničkimi sredstvi, naime sa osobitim! spravami. Kao što većina drugih
novostih, tako izidje i ova u Francezkoj. Istina ova ideja nije baš posve nova, jer su
na tom radili već od duže doba naučni stručnjaci, nu evo danas je ta ideja gotov čin.
Tko se do godine nadje na svjetskoj izložbi u Parizu imati će priliku očima viditi te
strojeve, a za sad ćemo ovdje u kratko napomenuti tu stvar u toliko, u koliko je potrebito,
da se zna. U Francuzkoj ima već više takovih radionica, a osobito se hvali
ona u Parizu pod tvrdkom Arbe y et F i I s. Osobitu pažnju zaslužuju u toj tvornici
četiri stroja:


1. stroj, kojim se dužici daje bočina i s njim čiste sastavci;
2. stroj, kojim se sastavlja trbuh bačve i natiču provizorni obručevi;
3. stroj za srezivanje i žliebljenje utore i
4. stroj za zaokruživanje i za zaoštravanje dana.
Nećemo se upuštati u potanko opisivanje ovih strojeva, buduć nam je poznato,
da je to neblagodaran posao, od koga je slaba ili baš nikakova korist. Dosta ako
kažemo, da fabrikat ili upravo bačva dolazi iz ove tvornice, što no lieč, kao salivena .


Pomoću n.ivedenih strojeva pravi jedna tvornica u Orleanu na dan do 120 buradi
od veličine 1 hektolitra sa 10 radnika, od kojih su samo dvojica uvježbani bačvari,