DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 262 —


3. Jela ima D = 63 cm. i h = 34 met.
a) Pribl. izrač.:
(60X66) : 1000 = 2,96 kub. met.
b) Točno:
4,„ (1 + 0,24) = 4,8 kub. met.
c) Po tabl. Baurovim:


^´ ´"-^ (0,63) ^ X 34 X 0,452 =- 4,79 kub. m.
4


4. Bor ima D = 52 cm. i h = 34 met.
a) Pribl. izrač.:
(50 X 54) : 1000= 2,7 kub. met.
b) Točno opredieljeno:
2,7 (1 + 0,33) = 3,6 kub. met.
c) Po tabl. Lorey-evim:


Al!li (0,52) ´^ X 34 X 0,474 = 3,42 kub. met.


4
(Nastavit de se).


ILJZST^:K:-


Družtvene viesti.


Poziv k ovogodišnjoj glavnoj skupštini. Kako je jur javljeno imala bi se
ovogodišnja glavna skupština šumarskoga đrnžtva obđržavati u drugoj polovici mjeseca
kolovoza u Mitrovici. Zastupstvo slav. petrovaradinske imovne obćine votiralo je u svrhu
pokrića možebitnih troškova šumskoj upravi kredit do iznosa od 600 for. Akoprem
upravni odbor još nije konaSno ustanovio program: to možemo ipak već danas spomenuti,
da je naumljeno tom prigodom posjetiti tvornice tanina u Županji i Mitrovici;
zatim imovinske šume Vratećno, Varadin, Smogva i Klještenicu, ustavu na Bosutu,
te eventualno i Obedsku baru. U koliko je pako bezdvojbeno u interesu stvari, da polazak
skupštine bude 5im jeftiniji, naumljeno je urediti i bezplatnuil i bar vrlo sniženu
vožnju posebnim parobrodom iz Siska do Morovića, te ođ Mitrovice u Sisak; nu to
samo onda, ako se bar kojih trideset učestnika iz gornje Hrvatske
prijavi. Umoljavaju se s toga sva ona p. n. gg. ćlanovi, koji ovogodišnjoj
skupštini prisustvovati kane, da to najdulje do 20. lipnja t. g.
prijave pređsjeđnićtvu družtva, koje će nastojati, da i na odnosnih željezničkih prugah
primjerenu popustbinu izhodi, samo da se ćim većem broju družtvenih članova omogući
velezanimivom tom sastanku sudjelovati.


Novi članovi šumarskoga družtva. Nadalje pristupiše družtvu: 1. Tvrđka
Felix Neuberger i sin u Jasenaku kao utemeljitelj. — Kao član I.
razreda: 13. Markos Dragutin veleposjednik u Buđjanovcih, a kao Članovi


II. razred a gg.: 28. Pauković Ivan, 29. Dragišić Mate, lugarski zamjenici kr. Su