DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 179 ~
Samo obćina Novi, Hreljin, Krasica i Crkvenica imaju posebne lugare,
koji su namješteni po naredbi zem. vlade od 20. prosinca 1886. br. 36.828 na
trošak autonomnog budgeta ovih kr Ijevina.


Iz navedenih razlogah svim dosadanjim radnjam oko pošumljenja krasa
nemože se dati druga važnost osim one, da su majušna pokusa, prem se priznati
mora, da će ipak uroditi liepim plodom, jer su bile od velikog moralnog
upliva na narod, te su slomili prijašnje nepovjerenje i suprotnu ćud pučanstva,
otvorili dakle put budućemu uspješnijem radu, za koji da se omogući, neobhodno
potrebito bi bilo, da se dotična dotacija povisi.


U smislu predloga skupštinira gosp. L. Potočnjaka iz Novog, odnosno
zaključka prve županijske skupštine od 16. prosinca 1886. — predložena je i
vruće preporučena molba na visoku kr. zem. vladu glede povišenja dosadašnje
dotacije od 2000 for. na 10 000 for.


Povodom tim obratila je ova kralj. žup. oblast pozornost visoke kralj,
zemaljske vlade na golemu pogibelj, koja prieti jednom dielu obćine Grižane,
Belgrad, a možebit i cielomu Vinodolu


Podgorski predjel obćine Grižane-Belgrad, koji se proteže kmz dobar dio
navedene obćine, ter se spušća u obćinu Crkvenice, sastoji od pitome zemlje,
naime od mekote pješčenjaka, koja je po svojoj naravi osobito plodovita.


Njeki dio rečenog predjela marljivo je obradjen ; plodna zemljišta ogr;idjena
su suhozidom, te posijana sa žitom ili pako posadjena lozom, smokvami,
trešnjami i t. d., ali veći dio zapušten je bez ikakove zaštite elementarnim
nepogodam.


Ondašnje do 15 i više metara duboke, te više od 20 met. široke vododerine
i urvine, koje se svakim danom očevidno povećavaju, razkidale su taj
predjel; silne vode, koje se posije dugotrajnih južnih kiša iz gorskih predjela
slievaju u doline, podrovale su cielu tu plodnu stranu tako, da njeki dielovi
iste očevidno godimici do 2 i više metara propadaju, vinograde, te druga
zemljišta sobom povuku


Samo mjesto Belgrad donekle i Grižane već je sa gorske strane do samih
kuća posve zasuto golim kamenjem.


Brižljivim pošumljenjem tih vododerina nastojalo se je toj grozoti na put
stati, nu žalibože sve u zalud, jer cieli taj predjel plazi, te sobom i šumske
biljke nosi.


Od prieke potrebe biti će, da se čim prije i što ozbiljnije tomu kraju
Primorja u pomoć priteče, jer se stalno predviditi može, da će se tečajem
vremena ciela ona strana srušiti, te kuće i zemljišta sobom povući, a tim će
zasuti struge vodotećine — i eto nevolje i zatora niže ležećih liepo obradjenih
dolina obćine Crkvenice, a možebit i ostalog Vinodola.


Za prepriečiti užasnu nesreću neobhodno je miždno, da se glavne vodotećine
i urvine urede ; da se strane tih groznih vododerina najprije sa naslagami
od šibačah podzida ili inim načinom povezu, te tekar posije pošume.