DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 178 —


Pošumljenje primorskoga krasa je dakle zaista životno pitanje ovog nesretnog
kraja otačbine naše; jer kako je sa šumom uništeno bivše blagostanje
ovog predjela — tako će se isto samo sa odgojem šuma opet moći povratiti.


Ošumljenje tih silnih pustoših neleži samo u interesu ondašnjeg pučanstva,
već i u interesu čitave države; jer ova niti iz narodno-gospodarstvenog, a još
manje iz narodno-političkog obzira nemože dopustiti, da se njezin najvažniji
dio, iz kojeg crpi veliku važnost sbog položaja uz more, posve opustoši.


Prem da „hrvatski primorski kras" sačinjava u svakom pogledu „jednu
cjelinu", te prem se uzvišena, nu težka zadaća pošumljenja tih goljetih samo
„jedinstvenim postupkom" uspješno postići dade: to je ipak isti usljed postojećih
političkih odnošaja razdieljen na dva diela. Jedan leži u području bivše
„vojne krajine" (sada županije ličko-krbavske), a drugi u području takozvanog
„provincijala" (sada u području riečko-modruške žup.).


Dočim je za pošumljenje „krajiškog primorskog krasa" u smislu previšnjeg
odpisa Njegova c. kr. Veličanstva cara od 8. lipnja 1871. prigodom ukinuća
vojničkog sustava u hrvatsko-slavonskoj krajini ustrojeno posebno „kr. nadzorničtvo
za pošumljenje krasa" u Senju, te su u tu svrhu osjegurana bogata
sredstva iz krajinsko-investicionalne zaklade, to je za pošumljenje provincialnog
primorskog krasa u području ove kr. žup. oblasti visoka kralj, zemaljska vlada
blagohotno opredjelila iz autonomneg proračuna godišnju podporu od 2000 for.
za rukovanje i nadzor kulturnih radnja, koje su radnje povjerene županijskom
šumarskom izvjestitelju.


Navedena dotacija nestoji doduše u nikakovu razmjeru s ogromnom kršovitom
površinom od 80.000 i više ralih; nu novčane prilike naše zemlje nedopuštaju,
da se za sad u tu svrhu više žrtvuje.


U svrhu pošumljenja ovopodručnog primorskog krasa stavljeno je pod
zabranu 9884 rali gričovitih obćinskih pašnjaka, za koje je naredbom kr. ug.
ministarstva financijah od 12. prosinca 1884. br. 71.889 dozvoljen privremen
oprost od poreza za 40 godina.


Čim su se zabranjeni predjeli ponešto oporavili i zazelenili, započelo se
je sa umjetnim pošumljenjem lazina (čistina) nasadom mladikovine.


Za uzgoj u tu svrhu potrebitih razsadnica upotrebljene su do sad tako
zvane „obćinske bašće" i to u obć. Trsat, Kraljevici, Crkvenici, Selci, Novi,
Bribir, Grižane, Hreljin i Grobnik, te je tako prestala potreba nabavljanja
dotičnih šumskih biljka iz stranih krajeva.


Žalibože malena novčana sredstva doznačena u svrhu pošumljenja krasa
nedosižu, da se zabranjeni predjeli ograde sa suhozidom, kako bi to neobhodno
potrebito bilo, i kako je to visokim vladn. odpisom od 14. ožujka 1877. god.
br. 4623 zaista odredjeno.


Siromaštvo dotičnih obćina takodjer nedopušta namještenje posebnih lugara
za čuvanje tih branjevina i nasada, te je nadzor istih povjeren većim
dielom „poljarem".