DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 176 —


Istina je, da svikolici neprijatelji šuma nenanašaju šumi toliki kvar, koliko
koza; ova proždrljiva živina punim je pravom proglašena najvećom zatoinicom
šume, te se za to u svih naprednijih zemljah stvaraju posebni zakoni proti
tomu zlu.


Za naše Primorje postoji veoma važna naredba proti kozam, te proti inim
nepodobštinam, koje u narodno-gospodarstvenom pogledu toli pogibeljno djeluju.


— Rečena naredba je sbilja spasonosna za onaj nesretni kraj, te je već sada
dobrim plodom urodila.
Ta kr. oblast nastojala je kroz počinjene kr. kot. oblasti Novi i Sušak,
da se upitna naredba podpuno provadja, te su se područna obć. poglavarstva
držala željeznom voljom tih načela i točne izvedbe tako, da se sad s veseljem
konstatirati može, da u cielom ovopodručnom Primorju neima više koza.


Da je takova odredba od prieke potrebe i za područje bivše krajine, te
da se sa istom samo susreta želja misaonoga i obraženog žiteljstva — dokazuje
dovoljno dotični zaključak prve županijske skupštine od 16. prosinca 1886.
prigodom predloga u pogledu zabrane držanja koze u kraških predjelih.


Napokon priznati je, da se oko ućerivanja šumskih odšteta nije baš
osobito nastojalo, a usljed toga umnožili su se dotični zaostatci baš u velike.


Primjerice iz izkaza o uspjehu ućerivanja šumskih odšteta za imovne
obćine, koje izkaze podnašaju područne kr. kot. oblasti koncem svake četvrt
godine, vidi se, da upitni zaostatci iznašaju koncem 11. četv. god. 1887.:


A)zaogulinskuimovnuobćinu:


1. u području kr. kot. oblasti Ogulin ... . 9.453 for. 17 nvč.
2. „ „ „ . „ Slunj 10.896 „ 15 „
3. „ „ r, „ „ Novi .... . 2.398 „ 63 .
Ukupno 22.749 for. 95 nvč.
B) za slunjsku imovnu obćinu:


1. u području kr. kot. oblasti Slunj 43.783 for. 97 nvč.
2. , „ „ r, „ Vojnić .... 16.190 „ 01 ,
3.
„ „ „ „ „ Ogulin . . . 65 „ 36 „
Ukupno 60.039 for. 34 nvč.
Nu mora se pripomenuti, da je jedan od glavnih razlogah tog neuspjeha
siromaštvo područnog pučanstva, jer da je taj narod kadar platiti, nebi se
dotične odštete sigurno toli ogromno nagomilale.


Sto se pako ovogodišnjeg ućerivanja tiče, mora se priznati, da je do sad
bila baš najgorja doba za svako ovršno ućerivanje; nu očekivat se može za
stalno, da će se s ućerivanjem tih zaostataka tečajem III. četv. god. mnogo
povoljniji uspjeh postići, buduć pučanstvo imade u jeseni prilike ljetinu unovčiti,
i s inimi radnjami štogod za zimu privriediti.


Obzirom dakle na to, što će sad u tom pogledu najshodnija doba nastupiti,
izdane su na počinjene kr. kot. oblasti najstrnžje odredbe, te će upitno ućerivanje
poći tim lakše za rukom, što će moći i što imadu oni dužnici, koji sbog