DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 220 —


lovica u ime uhitnine đopitaju đotiCnom prijavitelju prestupka, đo6im preostali dio


rečenog utržka ubrati valja u korist dotične obdine, koji se u šumsku kulturu upo


trebiti ima.


Predstojeća naredba ima u knepost stupiti prvim lipnjem 1888.


Kralj, županijska oblast poziva se, da prema tomu dalnje shodna odredbe učini


imenito, da nastoji, da se ova naredba najobširnije razglasi, ter doista u svoj eielosti


točno izvede.


Za mnoge posjednike lova i prijatelje istoga važno je znati, na koji način ima


se tumačiti §. 2. i §. 32. zakona o lovu (XVIII. zak. ćl. od god. 1870.), buduč


se u praktičnom životu grieši najviše proti istim zak. ustanovam, a često su posliedice


toga dugotrajne parnice, troškovi i neprijateljske razmirice.


U parnici L. iz S. sbog psa izrekla je vis. kr. zem. vlada presudu od 5. veljače


1885. br. 47.599 ex 1884., a vis. kr. stol sedmorice presudu od 23. lipnja 1887.


br. 4238 1886. koje su presude upravo načelne, te se može iz njih uviditi, da se


§. 32. za zaštitu lova neima krivo razumjevati, kako je to mnogi posjednik lova činio,


dovadjajud u savez i §. 2. zakona o lovu.


Upitne presude glase doslovce ovako:


1. Kr. zem. vlada obnašla je utok M. M. i V. V., podnesen proti odluci od
5. studena 1884, br. 7500, kojom je naloženo utjecateljem kao zakupnikom lovišta,
da s obzirom na §. 2. zak. članka XVin. 1870., koj dopušta sa psi u otvorenom
lovnom zemljištu loviti, opozovu svoju zapovjed, koju su izdali na svoje lugare glede
strelanja u zakupno lovište došavšili pasa uvažiti, ter ukinuv napadnutu odluku odputiti
tužitelja M. L. kao zakupnika petoga lovišta občine Sela sa svojom tužbom proti lugaru
Franji Boriću radi toga, što je ovaj navadno L. lovnoga psa u V. lovištu nastrielio,
pošto po §. 32. svaki je vlastnik lova ovlašten nadjenog u svom lovištu skitajućega
se psa s mjesta ubiti.
2. Broj 5724 gr. III. 1884./1650.
U ime Njegova c. kr. Apostolskoga Veličanstva!
U ustmeno razpravljenoj parnici M. L. tužitelja po odvjetniku E. proti V. V.
tuženiku po odvjetniku M. radi odštete od 224 for. spr., u kojoj je kr. kotarski sud
u S. osudom od 29. srpnja 1886- broj 4075 sudio:
Tuženi V. V. nije dužan u ime odštete za dne 31. listopada 1884. na lovištu


T. T. (odnosno tuženikovom) 200 koračaja od lovišta tužiteljevoga prebjegle loveee iz
objesti i zloradosti ubijene kerove i to kusice i nastrieljenoga psa platiti tužitelju
vrieđnost osobite naklonosti za svakoga od 100 for. ili ukupno 200 for., niti je dužan
usljed toga povoda zaustavljenoga za taj dan odredjenoga lova u ime odštete za 2 lugara
svakom po 2 for. ukupno 4 for., i napokon nije dužan tužitelju za cio dan
osujećenoga lova 20 for,, ukupno 224 for. platiti, već se tužitelj sa svojim tužbenim
zahtjevom odbija.
Nasuprot dužan je tužitelj tuženom parbene troškove u obredjenom iznosu sa
45 for. 35 novč. u roku od 14 dana pod prietnjom ovrhe platiti;


a banski stol usljed priziva tužitelja osudom od 27. listopada 1886. br. 20.716
osudu prvoga suda preinačio i sudio: da je tuženik V. V. dužan tužitelju M. L. za
po njegovu nalogu dne 31. listopada g. 1884. na vlastitom od vlastelinstva T. T. u
zakup uzetom lovištu prigodnog teranja sa susjednog tužiteljevog lovišta pobjegle zvjeradi
— ubijenog i jednog i drugog nastreljanog lovačkog psa tužiteljeva utuženu odštetu
u izmjerenom iznosu od 50 for. zajedno sa 6"/o kamati počamši od 8. studena


g. 1884. kao dana predane tužbe do dana plateža i jednom trećinom ustanovljenih
parbenih troškova u iznosu od 27 for. 35 novč., koji se u obziru preostatka medjusobno
prebijaju, u roku od 14. dana pod prietnjom ovrhe, nu samo onda izplatiti,