DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 175 —


U obće mora se na žalost priznati, da je nadzor nad šumskim vlastničtvom
u ovom području veoma manjkav.
Žalostni šumsko-redarstveni odnošaji iztiču jasno od tuda, što je za vrieme
od 1. rujna 1886. do konca rujna 1887. područnim kr. kot, oblastim prijavljeno


18.989 šumskih prekršaja, od kojih je rješeno 16.006, dočim je 2983 prijava
ostalo nerješeno.
Šumsko-kvarnih prijava od 1 rujna 1886. do 30 rujna 1887.
kr. kotarska oblast stiglo riešeno neriešeno
Ogulin 4733 3146 1587
Slunj 6152 5591 561
Vojnić 5843 5790 53
Vrbovsko 260 188 72
Delnice 531 513 18
Novi 1128 466 662
Sušak 173 150 23
Čabar 169 162 7


Ukupno . . , . 18.989 16.006 2983
Od razpravljenih šumsko-kvarnih prijava veći je dio rješen u prvoj molbi
kod dotičnih kr. kot. oblastih, doćim je manji dio istih prispio ovamo na
drugomolbeno rješenje.
Prizivi, što su u tom predmetu ovamo predloženi, rješeni su po mogućnosti
prije.
Da se šumskim nasrtajem od strane pučanstva na put stane, učiniti će
ova kr. žup. oblast sve, što joj na razpoloženje stoji, te osobito upozoriti područne
kr. kot. oblasti, da lugarsko osoblje kod zapriečivanja šumskih šteta
pripravno i kriepko podupiru i da prijavljene izgrede bezodvlačno i strogo po
zakonu razpravljaju i presudjuju, te podjeđno strogo nad tim bdiju, da se dosudjene
odštete s mjesta živo utjeraju.
Brzo i strogo postupanje s izgrednici djelovati će bez dvojbe najuspješnije
na žiteljstvo, koje će se, videći da se šumski narušaji ozbiljno progone i kazne,
svojih protuzakonitih čina okaniti.
Neima dvojbe, da bi u tom pogledu mnogo uspješnije djelovati mogao
inteligentan dio pučanstva. Trebalo bi za to svakom sgodom uputiti žiteljstvo


0 važnosti i koristi šuma, te mu shodno razložiti i predočiti, kako njegov
vlastiti interes nalaže, da štedi i čuva šume kao neprocjenjivo narodno dobro.
Osobita pogibelj prieti kraškom kraju bivše vojne krajine neograničena i


nerazborita paša, kopanje žilž, kršnja panjeva, klaštrenje stabala, a osobito
ugon bezbrojnih koza. Sve ovo djeluje na to^ da ondje žalibože zator šume ili
zakrašivanje vidljivo svaki dan napreduje.
Da se tim nepodobštinam čim prije i što kriepčije na put stane, pred


ložila je ova kr. žup. oblast visokoj kr. zemaljskoj vladi, uvaživši sve vladajuće
lokalne običaje i odnošaje kraškog žiteljstva shodan predlog na meritorno
iješenje.


«