DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 1888, God. XII.


Izvješće šumarskog izvjestitelja županije riečlčitano u županijskoj skupštini 19. studenoga 1887.


u pogledu šumske uprave u ovoj kralj, županiji izvješćuje se sliedeće:
Sveukupno šumsko površje, koje u smislu §. 23. šumskoga zakona od


3. prosinca 18.52. stoji stranom pod nadzorom, stranom pripada pod upravu
ove oblasti iznaša u cielom 436.653 jut.
Po posjedu pripada na državni erar . . . 160.498 jutar.
„ imovne obćine . . 165.271 „
„ urbarske „ . . 103.014 „
, seoske ili mjestne 3.127 „
„ političke obćine . 10 243 „
„ privatnu vlastelu. 86.200 „


Ukupno . . . . . 435.653 jutar.


Dosadašnje službene okolnosti nedopustiše izaslanje žup. šumarskog izvjestitelja,
da u smislu postojećih propisa prigleda šumsko-gospodarstvo područnih
šuma, s tog razloga nije ova kr. žup. oblast u stanju u tom pogledu ništa
konkretnoga izvjestiti. U smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjel za
unut. poslove, od 4. ožujka 1871. br. 2144 pripadaju pod nadzor i upravu
ove oblasti šume urbarskih obćina u površju od 10.314 jut., koje su porazdie-
Ijene u tri šumsko-upravna kotara i to:


1.
šum. uprav, kotar delnički s;v G6l6 jut. sa kot. šumarijom u Delnicah.
2. „ n n grobnički sa 2544 „ „ „ „ u Čavlih.
3.
„ „ „ čabarski „ 1054 ,. „ „ „ u Tešču.
Glede šumskog uredjenja rečenih urbarskih šuma primjećuje se:
ad 1. šum. uprav, kotar delnički neposjeduje jošte šumsko-gospodarstvene
osnove; nu pozvana bje najozbiljnije kot. šumarija, da istu do konca ove god.
sastavi, te ovamo na izpitanje predloži.


ad 2. urbarske obćinj šum. kot. grobničkog nisu u stanju sbog siromaštva
namjestiti posebnoga šumara, s toga povjerila je bivša kr. podžupanija riečka
dotičnu upravu jednom nadlugaru, nu isti se je u zapinje vrieuie zahvalio na
svojoj službi. Da se preprieči svako bezumno gospodarenje sa rečenom obć.


14