DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 2     <-- 2 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana od — đo
Izvješće šumarskog igvjestitelja hipanijeriečko-mođntške. Piše M.])\. li. 173—-184
Aus dem Auenmitteltvalđe. Piše I. K 185 —187
GeograftjsJco rasprostranj^nje četinjača ri evropejshoj Busijiina Kavkazu 187 —198
Zakon o lovu i odštete po divljači počinjenih kvarovih. Piše I E.. . 198—201
Praktična razmatranja o kretanju mezgre u drveću. Piše I. E.. . . 201-204
Austrijski šumarski kongres 205 — 217
Listuk. Družtvenc viesti: Sjednica upravljajućeg odbora ... . 217 — 218
Zakoni i normativnenaređbe: Naredba od 18. travnja 1888.
br. 26662. izdana glede zavlađalih nepodbština u uživanju
paše i drvarije u Icraških predielih i glede ograničenja držanja
koza. — Odluka kr. zemalj. vlade od 5, velj, 1885.
br. 47599 ex 1 874. i odluka vis. kr. stola sedmorice u predmetu
prekršaja proti ustangvi §. 2 i 32 zakona o lovu. . 220 — 221
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Visomjer sa zrcalom 221—222


Osobne viesti:
Mlinarić. —


Sitnice; Sastanakriabrunnu. —
drveća. —


Umrli: Gustav Pausa, Antun Ćelija i Stjepan


Imenovanja 222—223
bivših slušatelja c. kr. šum. akademije u MaBlagotvorno
svojstvo vođe, koja pada s krošnje


Prešano drvo za Sunjke kod tkanja. — Paša


stoke u šumi. — Sumsko-ogojne radnje u zagrebačkoj okolici.


— Natječaji. — Zaključni račun prihoda i razhoda hrv.-alav.
šumar, družtva godine 1887. — Dopisnica uredničtva , . 223—228