DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 183 —
doznaćila svotu od 200 for. Dozvolom c. kr. dalmatinskog namjestničtva u
Zadru prihvatio je vještak Burmaz ovu ponudu, da dodje u hrv. Primorje,
te je od 1. travnja do 10. svibnja 1887. na podpuno zadovoljstvo svojoj zadaći
zadovoljio.


Njegova predavanja obdržavana su:


1. u obć. Sušak tečajem 7 dana, i to u Sv. Luciji i Kostreni za žiteljstvo
mjesta: Pedne, Martinšćica s okolicom; Sv. Barbara za drugi dio
morske obale;
2. u obćini Kraljevici tečajem 2 dana u mjestu Kraljevici za cielu
okolicu;
3. u obć. Crkvenice tečajem 20 dana i to: u mjestih Crkvenice, Kotor,
Sopaljska, Sv. Jelena, Dvorski Manestri;
4. u obć. Selce tri dana u sanjom mjestu Selce za cielu okolicu;
5. u obć. Novi 3 dana predavanja u mjestih Novi i Zagon;
6. u obć. Bribir 2 dana u mjestu Bribir, Ugrinić, Sv. Vid, Podgon;
7. u obć. Krmpote 2 dana i to u Po vilu za cielu okolicu;
8. u obć. Grižane 1 dan u mjestu Grižane i Belgrad;
9. u obć. Drvenik 1 dan u njjestu Drvenik.
U svrhu što uspješnijeg r^da bje sbog shodnosti odredjeno tako, da je
kod dolazka vještaka u svakom mjestu koli žiteljstvo, toli i školska mladež jur
sakupljena bila, te je isti bez dangube svoja predavanja odmah započeti mogao.


0 njegovom radu i polučenom uspjehu dojavila su kralj. kot. oblast u
Novi i u Sušaku, odnosno dotična obćinska poglavarstva veoma liepa i ia^kava
izvješća.


Konačno častim se izvjestiti, da su sadanje jesenske radnje oko pošum-
Ijenja područnog krasa jur odredjene i dielomice već započete, te da će se
0 istih u svoje vrieme posebni izkaz predložiti slavnoj skupštini.


U Ogulinu, 13. studenoga 1887. M. Bona, kr. izvjestitelj.


Pripomenak.*


Usljed zaključka županijske skupštine od 19. studenoga 1887. članak II.
zamoljena bje visoka kr. zemaljska vlada, da blagoizvoli povisiti sadašnju dotaciju
za pošumljenje krasa barem na 5000 for. te podjedno ustrojiti posebnu
upravu za pošumljenje primorskog krasa ovog područja poput one, koja postoji
već za hrv. primorski Kras bivše vojne krajine,


U jesenskih ogojah kod pošumljenja krasa god, 1887. učinjene su sliedeće
radnje:


1. u obć. Kraljevica, u branjevini „Oštra" posadjeno je 4000 dvogodišnjih
biljka crnog bora ;
Ovakove radnje nastavljene su mjeseca sjeSnja, veljače i ožujka 1888. od kojih
ću u Bvoje vrieme poseban izkaz priposlati.