DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 181 -
Za popunjenjc prošlogodišnjih nas ida kao i za zaplodjivanje novih čistina
(lazina) potrošeno je


1. u obćini Kraljevici: u branjevini „Oštra" 30 kilograma javorike
(laurus nobilis), nadalje 3000 biljka crnog bora i 300 murva (dudova);
2. u obćini Selce: u branjevini „Vela Strana" 14 vagana odnosno
840 litara hrastova žira i 3000 biljka od bagrena, u branjevini „Ertić" 3500
biljka crnog bora i 600 kom. bagrena;
´6. u obćini Novi: u branjevini „Mala strana" 12 vagana ili 720 litara
hrastova žira; u branjevini „Lukavici" 500 kom. pajasena, 600 kom. bagrena
i 25 klgr. javorike;


4. u obćini Grižane: uzduž ondašnjih vododerina 4000 kom. bagrena
i 1^00 kom. crne topole;
5. u obćini Grobnik: uzduž vododerina 600 kom. bagrena;
6. u obćini Crkvenice: u branjevini „Kotorski bok", ,Okrulica" i
„Podveli kamen" 40 vagana hrastova žira odnosno 2400 lit. i 150 komada
maslina, u branjevini „Stošće" 8000 biljka crnog bora, 100 kom. maslina i
35 kila javorike;
7. u obć. Hreljin-Krasica: u branjevini „Gubitnik-Lukovo" 9.191
kom, bielog bora i 35.425 kom. crnog bora.
Ukupno je dakle posadjeno od 15. studena 1886. do konca rujna 1887.:
crnog bora (Pinus laricio) 49.925 kom.
bjelog bora ( „ Silvestris) 9.191 „
bagrena (Bubinia pseodaccacia) 8.800 ,
crne topole (Populis nigu) 1.800 „
pajasena (Ailanthus glandulosa) 500 „
murva (Morus alba) 300 „
masline (Olea europaea) 250 >,


nadalje 3960 litara hrastova žira i 80 kilgr. javorike.


Izvanredna ovoljetna suša uništila je veći dio uzgojenih biljka u ovopod
ručnih razsadnicih, te je tim bila nastala oskudica na presadnicah, potrebitih
za izvedenje ovojesenskih radnja.


Da se ove radnje ipak usavršiti uzmognu, obratila se je kr. žup. oblast
kroz visoku kr. zem. vladu na c. kr. ministarstvo za poljodjelstvo u Beč molbom,
da bi pozvalo c. kr. namjestničtvo u Trstu, da se ovoj žup. oblasti odstupi


15.000 dvogodišnjih biljka crnog bora iz ondašnjih središnjih razsadnika uz
dotičnu polakšicu, što je sbilja c. kr. ministarstvo odpisom od 26 rujna t. g.
br. 13319 i odredilo — zaračunajuć samo trošak odpreme dotičnih biljka.
Isto tako veliki kvar učinila je ovoljetna suša u nasađih — osobito u
onih, koji su izvedeni u proljeću; jer presadnice nisu imale dovoljno vremena,
da se ukorene na novom stajalištu, te jih je suša dobar dio uništila.


Nu veći dio nasada izveden je tečajem mjeseca studenoga i prosinca 1886.
i u sječnju godine 1887., te je uspjeh istih očevidno povoljniji, osobito pako
posadjen žir vrlo je dobro nikao, te živo napreduje. Tičuć se stanja branjevina,