DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 180 —


Tnkav rnd, buduć je zbilja vitalno pitanje onog predjela, zahtjeva doduše
veliki trošak, te se isti dosadašnjimi u svrhu pošumljenja krasa opredjeljenimi
novčanim sredstvim nemože započeti, ako se nepovisi dotacija i ako oko
toga nebude živo sudjelovalo samo pučanstvo, koga se to najviše tiče.


Nu po visokom vladnom odpisu od 20. travnja 1887. br. 7827 nemože
žalibože za sada biti govora o povišenju upitne dotacije s razloga, što za te
u zemalj. proračunu za god. 1887. neima pokrića.


Glede uredjenja dotičnih vododerina odredila je visoka kr. zemalj. vlada
odpisom od 14. ožujka 1887. br. 19.934, da se iste po žup. šumarskom izvjestitelju
u sporazumljenju sa žup. mjernikom točno pregledaju, te na temelju
toga izviđa sastavi poprilični proračun troška o svih onih radnja, koje su zbilja
neobhodno potrebite.


Podjedno se primjećuje, da će se te nuždne radnje imati obaviti djelomično
na račun dotacije za pošumljenje krasa, a njeki dio pako imati će nositi
oni, kojim pogibelj u prvom redu prieti.


Odredjeni vještački izvid obaviti će se još tečajem ove godine, te će se
u tom pogledu shodni predloži učiniti.


Nastupom svoga uredovanja obratila je ova kr. žup. oblast svu svoju pozornost
plemenitoj zadaći pošumljenja primorskog krasa, te je brižno nastojala,
da se u tu svrhu opredjeljena dotacija što shodnije i što koristnije upotriebi.


U pogledu izvedenih ogojnih radnja za vrieme od 15. studena 1886. do
konca rujna 1887. odnosno od jeseni 1886. i proljeća 1887. izvješćuje se sliedeće:


U svrhu uzgoja potrebitih biljka za buduću presadu posijano je u dotičnih
razsadnicih:


Bagrena Johe Crni bor Trešnja


Jasen


Kb. pseud. alnus Pinus P. dome


0 b čin a p. ornus Upazka


accacia glutinum laricio sticus


EH Kilograma


1 Grobnik 2 1 1 2 Pošto je u pro2
0-5 6 ljeću god. 1886.
3 5
posijana veća količina
šumskoga
4 Kraljevica.... 1 2 0-5 1 sjemena, to nije
bilo više prostora
5 Crkvenica ... . 0-6 1 za ovogodišnju
6 Selce 1 1 1 1
sjetvu.
7 Novi 1 2 0-5 1
8 Bribir 1 1 1 1


Ukupno 10 5 5 10 5