DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 154 —


na reCenoj medjiinarođnoj izložbi, te đa tako još više prokrče put u trgovačkom svietu
našim izvrstnim šumskim plodinam. Valjalo bi izložiti ne samo proizvode od naše izvrstne
brastovine, nego i od ne manje izvrstne naše bukovine i t. d. đa se jednoč i
naši zeleni i obilni bukvici po zasluženoj vriednosti izrabiti i unovčiti mogu. S tog
razloga upozorujemo na tu priliku naše vriedne šumare, đa ne propuste i ponukom i
tvorom o tom nastojati, da prigodice u tu svrhu po koju dobru rieč na pravom mjestu
ulože. Bit će jim za dušu! V. R.


Izkaz o propisanoj, odplaćenoj i koncem godine 1887. još na dugu
ostavšoj šumskoj odšteti kod gradiške imovne obćine. 0 tom dobismo sliedec´e
zanimive podatke, koje ovdje priobćujemo uz primjetbu, đa bi zbilja od velike važnosti
za statistiku šumskih kvarova bilo, kada bi slična šta i sa drugih strana naše domovine
dobili.


Koncem godine 1886. ostalo je na dugu . . . for. 26.805-78
Propisano je tečajem god. 1887 „ 11.477 02


Ukupno ....´„ 38.282-80
Od toga ođplačeno je tečajem god. 1887. . , . „ 5.691-14
Ostaje dakle koncem god. 1887. još na dugu . . „ 32.591´66
Ova izkazana dugovina porazdieljuje se na pojedine godine i to :


Na godinu 1875 for. 303-93


„ „ 1876 „ 528-89
1877 „ 426-79
1878 , 316-77


« „ 1879 „ 283-01
„ „ 1880. , 781-95
„ „ 1881 „ 881-05
„ „ 1882 , 1.223-44
„ „ 1883 , 1.282-21
„ „ 1884 „ 2.790-97
„ „ 1885 „ 4.088-93


„ 1886. „ 9.614 80
„ „ 1887. .......... „ 10.06892


Inđi gornji iznos . „ 32.591-66


Šumsko-statistieki podatci iz Francozke. Kako se razabii-e iz »Annuair e
des eaux et forets pour 1887." ima u Francezkoj ukupno 9,417.237 ha. šumišta
i 6,746.800 ha. pašnjaka, ledina i inih čistina. Od šumišta pripada na državne
šume 1,020.196 ha., dočim 1,922.137 ha. sadržaje šumište, koje stoji pod upravom
državnom a pripada obdinskim zakladam i ostalim korporacijam. Po tom ima u Francezkoj
31"/Q sveukupnoga šumskoga tla, kojim upravlja država. Kako demo iz daljnjih
brojka uviditi, nije bilo vazda tako, jer državne šume u Francezkoj obsizahu :


Godine 1791 4,704.917 ha.
„ 1795 2,592.706 „
„ 1820 1,212.566 „
, 1860 1,068.221
„ 1872 998.540 ,
„ 1876 982.118 „
„ 1881 997.768 „
„ 1886 1,020.106


Unatoč vanredno brzoga umanjivanja državnoga šumskoga posjeda do g. 1876.
opažamo ipak, d:) se je šumište zadnjih godina ipak malo po malo povećalo. To je
pako nastalo tim, što je država u smislu zakona o pošumljenjii gulieti u brdskih predielih
znatne površine pokupovala. Takove površine obsižu od god. 1860. do 1885.