DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 151 —
Dobro bi bilo, ako bi naši domaći stručari ovu vrlo pomljivo spisann i na statističkih
))odatoili osiiivajućii se knjigu rečenog nadmjernika čitali i proučili ; jer će
jim se trud zaista obilno naplatiti, te jih ponukati na razmišljanje, nije li u toj knjizi
po koje zrnce prave pi´avcate istine, kojom bi ne samo sebe, nego i svoj narod okoristiti
mogli, V. E—6.


Osobne viesti.


Imenovanje. Preuzvišeni gosp. Ban imenovao je nadšumara slunjske imovne
obćine Dragutin a Lakšar a nađšumarom i upraviteljem gospodarstvenog ureda
gjurgjevačke imovne obćine u Belovaru sa sustavnimi berivi.


Sitnice.


Natječaji. Usljed novog uredjenja obćinske šumarske službe u području kr. žup.
oblasti zagrebačke, imađu se popuniti sliedeća šumarska mjesta: pe t mjest a kot .
obćinski h šumar a kod kr. kot. oblastih u Sisku, Karlovcu, Jaski, Dugomselu i
Sv. Ivanu na Zelini, zatim četiri mjesta šumarskih pristava kao upraviteljah
šumskih kotara u Zagrebu, Samoboru, Vel. Gorici i Pisarovini, te jedn o mjest o
šum. vježbenika odnosno nađlugara sa sjedištem u Martinskojvesi ili Topolovcu.
Pobližji uvjeti sadržani su u odnosnom natječaju „Narodnih Novina", same molbe pako
imađu se najdulje do 15, s v i b nj a t. g. pođnieti kr. žup. oblasti u Zagrebu, namještenje
pako uzsliediti će 1. srpnja 1888. Kot. obćinski šumari biti će pođjedno
šumarski izvjestitelji odnosnih kr. kot. oblastih.


Hajka na vukove. Dne 23. veljače t. g. obdržavana je hajka na vukove u


šumi vlastelinstva bisk. djakovačkog „Probelin" zvanoj, koja je već od više godina


— buduć nedavno tek, otvorena branjevina — kao utočište te nemani poznata. Tom


prigodom ubijena je vučica i vuk, kojeg potonjeg je izgrebeni nos svjedočio, da je


pri parenju ili pobjedu održao ili pobiedjen bio.


Osam dana kašnje, dne 1. ožujka obnovljena je hajka, te je ubijena jedna lisica.


Tri vuka su progonići uočili, nu morali su negdje razbijeni lanac pogonića za spas


iipotriebiti ; jer je samo jedan na predaleki puškomet iz busije došao,


I ovom prigodom su se pokazale obće poznate mane seljaka, koji kao pogonići


hajku lahkoumno shvaćaju, te što no vele kao guske idu; (u čopori) njeki dapače


idu mnogo napried pred ostale s nabitom puškom, nerieđko rad zeca umjesto vuka,


čim ovo.r poplaše te na pogon povrate.


Vrlo je dobro na oto primjetio vriedni polic komisar g. G-. stari lovac, koji je


sam pogoniće ravnao, upotriehiv sve umjeće mnogogodišnjeg izkustva, nebi li hajka


što obilnija bila, da bi medju pogonići samo pouzdanim, dapače za novac najmljenim


osobam trebalo baruta dati, ne pako svim, koji puške nose, —rin—


Proljeće. Čim je sunce nješto prigrijalo i toplije vrieme nastalo, to se je u


prirodi pojavilo kretanje, koje već opažamo u bilinstvu j medju đrvećem pojavile su se


njeke vrsti domaćih vrba, a to je bjeloiva (Salix caprea), cvietnača ili mačkovina (S.


acuminata), vrba rana (S. daphnoides) i t. d, te su već pokazale svoje velike prije


razcvate u bielom baršunastom krznu zamotane liepe mace; prve su one, koje svoje


pupove razviju i osobito u oči padaju; od njih režu se grančice na cvietnju nedelju i


vežu sa lišćem bršljana, zimzelena i drienkom u kitu, koja se nosi u crkvu na po


svećenje, te i onda običajnom svečanošću pričvrsti povrh vrata, prozora ili kojeg svetca


da se tim sačuva kuća od groma. Ovaj običaj je kod nas svagdje, a s toga nazivlje


ove vrbe naš puk palmami (po Gotheu u prevodu^.


Vatikanu običajno služe


Na cvietnicu prave zelen-palme;