DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 143 —


da kod današnjih odnošaji njegovo gospodarstvo sasma nepropadne; jer kako
je poznato, dogodi se često u proljeće kad krme nestane, da obćine traže ugon
niarve u šumu, da jim se dozvoli drveće klaštriti, da jim marva samo preživi,
što jim naravno uzki´atiti nemožemo, jer pučanstvo nije radi šume tuj, već
šuma radi pučanstva, da ju može u skrajnjoj nevolji uživati; nedozvoli jim se
zahtievu, to će isto činiti što i vodja vojne čete u ratu, gdje mu pogibelj od
neprijatelja prieti nepitati; da li šumsko-gospodarska osnova krati prekoredno
drveće sjeći u namjenjenoj mu šumi, već da bez brige dati obarati najljepše
šume, a niti štediti krasne drvorede oko gradova, samo da neprijatelju zakrči
put, da se spasi, što je činio u interesu države.


S takovimi neprilikami ima se šumar često boriti i pripravan biti pučanstvu
na ruku ići u koliko mu je šuma kadra pomoć pružiti; što se sve dade svladati,
ako bude vještih praktičnih šumara, kojim se šumsko gospodarstvo povjeriti
može.


Da će te posljedice šuma zagorskog gospodarstva visoku kralj, zemaljsku
vladu tim više upozoriti, jer pučanstvo država podupirati mora.
Jos. Ettinger.


Na opravd an j e!


u članku ,Naši šumarski državni izpiti" prigovorilo se je istina pravednim
načinom od velecienjenog g. pisca tog članka, da šum. kandidati
samo po opisu i memoriranju šum. strojeve poznadu.


Istina žalostan pojav, ali ako se velecienjeni gosp. pisac sjeti, kao bivši
profesor, koliko se malo vremena na zavodu troši za praktične demonstracije,
to će lahko znati, zašto se nisu mogli šum. kandidati sa šum. strojevima praktično
onoliko upoznati, koliko bi jim kašnje i za uporabu trebalo. Ako li je
pako tako u školi — ono je još žalostnije kasnije u praksi, jer došav šum.
kandidat u praksu, nenadje ni jednog šum. stroja, kojim bi se mogao u dokolno
vrieme i prilikom obilaženja šuma poslužiti. On ih bo prosto rečeno neima, što
je donjekle nepojmljivo, a napose kod imovnih obćina, koje i najveći kontigenat
šum. kandidata stavljaju, razdieljeni su šum. tehnički poslovi medju mjernika
i procenitelja, koji su za ote radnje postavljeni, te koji nemaju prilike, da
kandidata poučavaju u uporabi šumskih i geodetičkih strojeva i pomoćnih skrižaljka,
jer im nisu vježbenici dodieljeni, dočim sam kandidat nedobije nikada
takovih radnja, gdje bi bio u stanju pobliže praktičnu uporabu šum. strojeva
upoznati.


Budimo dakle pravedni, te razmatrajmo stvar objektivno, kako jeste i
dajmo prilike, da se ta nestašica odstrani.
Neka se nabave šum. strojevi, koji se u šum. praksi rabe, te neka se na
šumarije svake imovne obćine porazdjele — a šumarski kandidati, neka se