DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 124 —


Stanje mirovinske zaklade lugara gradilke imovne obćine


bilio je koncem godine 1886. ... . 5.069 for. 40 n(S.
prinosi tečajem god. 1887. od lugara , 406 „ 26 „
kamati od uloženih novaca pro 1887. . 301 „ 23 „ ´
prinos za god. 1887. od imovne obcine 930 ^ — ^


ukupno ~. / 6.706 for. 89 nč.
za 3 Ingarske udove provizija izplaćena
god. 1887. iznosom od ... . B25 „ — „
ostaje stanje lugarske mirovinake zaklade
koncem godine 1887. sa . . ." . 6.381 for. 89 n$. I. D.


Poziv na podieljenje podpore-


Manda Brnić, udova iza pokojnoga lugara II. banske imovne obćine Petra
Brnića, kuji je mjeseca svibnja 1886. usljed strogoga vršenja svojih službenih
dužnosti po razbojnicih u šumi sjekirom i koljem nenadano u noći usmrćen,
ostaviv iza sebe ženu i troje nejake djece bez ikakvog imetka, obratila se je
na predsjednićtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva zamolbom, da joj se obzirom
na njezino veoma oskudno stanje pruži, ma koja novčana podpora.


Povodom tim pozivljemo najučtivije naše vriedne p. n. gg. članove i sustručare,
da izvole toj sirotinji pomoći bar kakovim god prinosom, koji
neka se poštanskom naputnicom uredničtvu šumarskoga lista doznači.
Imena darovatelja oglasiti će se dogodice u našem organu.


Do sada blagonaklono darovaše u to ime jedan forint: A. Soretić, kr.
šumarnik; F. X. KesterČanek, kr. žup. nadšumar; M. Vrbanić, kr. vladni šum.
nadzornik; E. Fischbacb i V. Rački, kr. vladni šumarski povjerenici; ukupno
dakle pet forintih.


Dopisnica urednidtva.


Na primjetbu slav. uredničtva jjCentralblatt fiir dae gesammte Forsfcwesen" u


III. ovogodišnjem svezku priobćuje se znanja radi, dia je u „Šumarskom listu" članak:
„Šumarska statistika kraljevine Češke" puki prevod istoga članka,
koga je otisnuo gore rečeni „Centralblatt", što se je iz pomutnje zaboravilo naznačiti.
Gg. M. P. u Mitrovici, Pr. X. K. u Zagrebu, J. M. u Ogulinu, P. u Bosni i


D. N. u Petrinji, zahvaljujemo se usrdno na priposlanom, te se i za buduće preporuČamo.
G. K—z—. I. u Lipovljani. Vaš veoma poučan članak uvrstismo, te vas učtivo
molimo, da nas plodom vašeg uma i pera često počastite. Vaši članci mili su nampo stručnom sadržaju i sbog jezične ljepote.
G. P. B. u Mitrovici. Nastavak vašega članka primili smo kasno, te ga neraogosmo
otisnuti u ovaj broj „Šum. lista", nego če bit otisnut u budućem broju.
Zahvaljujemo se tom prigodom i molimo vas, da se na nas često sjetite.
Uredničtvo i naklada hrr.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.