DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 30     <-- 30 -->        PDF

114 —


jedan pokus; zato bih ja ovim bio tako slobodan potaknuti one naše imovinske
šumare, koji daju gratis-drva iz 30-60 godišnjih porastlina putem proredjivanja,
da bi si-odsjekli stalne pokusne plohe, na kojima bi se na lahak i jeftin
način´mogao ustanovljivati upliv proredjivanja, koji bi se mogao opažati svakih
5—6 godina t. j - u onomu razdobju, u kojemu se proriedna sječa u dotičnu
porastlinu vraća, posao taj bio bi sigurno vriedan truda.


Z a g a j i m 0*


Žaobe za propadanjem naših šuma, što su se u nas od nazad toliko godina
slušale, nijesu ostale glas vapijućeg u pustinji. U mnogim mjestima već
se počelo nešto krećati; branjevinam, zagajivanjem i drugim mjerama već se
je postiglo nešto, a tamo amo počeli se gaji zeleniti. To je dobro znamenje
za budućnost našeg šumarstva-


Ali biii smo spali toliko, da čuvati šume, koje nam još ostaju, i pomoći
razvijanju onijeh, što su okržljavile, nije još dosta, ako se ne priječimo iz petnijeh
žila da zagajimo ono, što je divljaštvo sjekire i mašklina, bjesnoća vode,
i koziji zub ogolio. A to se mora učiniti s privrednih uzroka, s klimatičnih
obzira, i u svrhu da se pomogne uredjenju naših voda.


S privrednog uzroka: jer je naša pokrajina većinom brdovita; ako dakle
mi naša gola brda ne zagajimo, nećemo nigda imati od zemlje dohodak surazmjeran
prostranosti naše pokrajine. A ko će ih zagajiti? Neki odgovaraju; što
treba da se vlada tu upliće: u privatnim interesima niko ne može da sudi
bolje od samih privatnika. Bude li privatni interes zahtjevao da se bregovi u
Dalmaciji pošume, to će se posebnom inicijativom postignuti bolje, nego sredstvom
zakona i zabrana. To bi se moglo donekle priznati: ali mal da ne uvijek
javni interes nalazi se u protivnosti s privatnim interesom, jer prvi valja da
radi žrtvujuć drugoga.


Tako vlada, koja zastupa javni interes, valja da tu ulazi u svrhu da zaštiti
javne interese uplivom i razboritošću vještih šumara. Mi imamo u pokrajini
jedva 381.762 hektara šuma; dok imamo neplodne zemlje 27.606 hektara,
a 093-899 hektara pašnjaka kad bi se samo polovica one neplodne zemlje i
pašnjaka mogla zagajiti, promislite koliko bi koristi mogla otud zemlja dobiti?


S klimatičnog gledišU dosta da gledamo na okolo u nekim krajevima
Dalmacije, gdje smo baš kao u pustinji: brda i bregovi goli, livade suhe i
neplodne, vode mutne i močvarne, grozničave po dolinama; a kad ljeti udari
plamenjača, zemlja, osobito ako je krečna ili pjeskovita, odvraća vrućinu što


* Ovaj članak vadimo iz lista „Smotra Dalmatinska", koji izlazi srijedom
1 subotom kao dodatak k službenom listu „Objavitelj Dalmatinski" u Zadru,
a kog dobismo od našega vriednoga člana i suradnika g. F. Z. Uredništvo.


ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 115 —


je upila, zrak postaje težko zadušljiv; zemlja popuca od velike suše, sve gine,
sve propada.


To svak u nas od davna osjeća; ali jeli se koji privatnik za to stavio
da pošumi goleti? Osim rijetkih iznimaka, niko. A to je sasvim naravno. Jer
kad bi privatnik mjesto da se tuži na raz^ajivaaje, započeo gajiti gola brda;
kako bi on branio svoju sadnju od pastira i šumskih prekršitelja; a otkurau potrebita srestva, da takvu radnju izvede? To ne može niko, nego vlada
ili koja zadruga. Ugledajmo se u dr.uge zemlje. Ako se je gdje pretrpilo suše
s nestašice šuma, to je bilo baš u Egiptu. Mehemed-Ali dao je nasaditi dvadeset
miliuna stabala u Delti, a Ismaii-Paša, vicekralj Egipta, dao ih nasaditi
drugi miliun duž prokopa Suesa. Prije u gornjem Egiptu nije bilo nigda nego
pet, il najviše šest dana kiše na godinu; a sada, od kad su sva ova stabla
ponarasla i uplivaju na klimu zemlje; sad imaju u Egiptu četrdeset i šest
dana kiše na godinu.


Tužimo se na naše vode, u toku neredne, koje nam uvijek prijete poplavama,
i haraju nam polja. Ali ako mi ne zagajimo brda, zaludu da uredimo
vode; jer će svake godine to više derati ogoljene bregove; korita rijeka
i potoka sve će se više podizat, a bujice će doline poplaviti; te sva naša
uredjenja voda biti će kratka vijeka.


Vlada se medjutim svake godine većim pregnućem zauzimlje za zagajivanje
naših goleti. I ovijeh je dana vlada naredila, da u državnom zavodu u
Sinju, pod upravom državnog šumara, bude uzgojeno 10.000 stablića u loncima,
vrsti Pinus halepensis, Pinus austriaca i Pinus Pinea.


Dogovorno s obdnom spljetskom biti će tamo takodjer odgojeno pod pažnjom
onog stručnjaka 20.000 stablića u loncima; a državni zavod u Kotoru,
mjesto lOOO komada, kao do sad, odgojiti će ih 5000.


Kako pak ratarsko družtvo u Dubrovniku odgaja za narajestničtvo svake
godine 9000 stablića Pinus Halepensis, a 1000 Eucaljptus urnigera
i resinifera ; tako počimljuć od 1889 godine, stajat će na razpoloženje narajestničtvu
45.000 stablića na godinu.


Osim toga ratarsko družtvo u Dubrovniku za privatnike sgotavlja svake


godine blizu 50.000 komada; ratarsko družtvo u Trogiru nešto 3000 komada


na godinu, a obćina Riječka za obćinare do 2000 komada. U Trogiru i Rijeci


pomoću države, a u Rijeci i pomoću pokrajinskog odbora,


I druge su se obćine bavile gajenjem stabala u loncima; Makarska, Spljet,


Vrlika sa blizu 500 komada na godinu svaka, tako da se može računati, da


broj stablića u loncima dosiže do 04.000 komada na godinu, a odsele će do


sizati do lOO.OOO.


Medju stablima u loncima goje se i slijedeće vrsti: čemprese, cedre, i


odgajaju se druge inostrane biljke tako, da ih ne treba uvesti iz zemaljah oku


ženih filokserom.


U okolici Dubrovačkoj i Trogirskoj, gdje je gojenje u loncima odavno


uvedeno bilo, mogu se i vidjet lijepi uspjesi ove gojitbe; pa i u drugim kVa