DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 102 —


ođ 40 hvatih i 2 hvata širine, a svaki takav četverokut treba da ima površinu
od 1 rali ili 1600 četv. hvatih.


Slični poprieSni prosjeci dali bi se izvesti valjano u mrčavah, u mlađih
branjevinah, u kolosjecih te u obće ondje, gdje god su veće površine, bez da
bi to za šume škodljivo bilo, dapače ovo bi bilo u pogledu elementarnih nepogoda
koristno, a osobito za one predjele šuma, u kojih se često hajka.


Ovakav način hajkanja doći će dobro i vlastelinom šuma, koji divljač goje
i lovišta u vlastitom podhvatu imadu, a biti će i lovcem na uhar, koji iz zabave
love, te će više postrieljati divljači na taj način, nego na običnih prosjecih ili
na šumskih kolnicih, jer lovac može na popriečnom prosjeku primjerice na
busiju kod.broja 2 uz malu opreznost i na lievu i na desnu stranu prosjeka
(a i b) došuljanu zvier ili divljač lahko nazrioti i na oko uzeti, te u slučaju,
da ju promaši, može ju opet odzad na prosjeku (c i d) dočekati.


Prednost ovakovih popriečnih prosjeka kod hajkanja bila bi ta, da je kod
namještanja busije mnogo manje lovaca potrebito, nego li kod jednog pravcatog
prosjeka ili kod šumskog kolnika od jedne dužine. Uzmimo primjerice, da bi
imali kroz njeku šumu prosjek ili kolnik od 800 hvatih duljine sa lovci posjesti
tako, da se lovac u i^azmaku do drugog na 20 hvatih na busiji smjesti: to bi
trebali na toj duljini prosjeka bar 40 lovaca, dočim nebi potrebito bilo više,
nego samo 14 lovaca, kad bi kod iste dužine na popriečnih prosjecih stojati
imali, jer na četverokutu od jedne rali površine stoji lovac od busije br. 2. u
priečke do lovaca na busiji br. 3., udaljen 56 hvatih, a osim toga imaju popriečni
prosjeci i tu prednost, što je moguće sa manjim brojem busije laglje
dobrih lovaca izabrati, i tako lov većim uspjehom obaviti, nego li s većim
brojem nevještih lovaca, hoji su samo na uštrb lova.


Dalnje prednosti takovih popriečnih pro.sjeka bile bi u ostalom i te, da
će lovac sa busije na takovom prosjeku zvier došuljanu prije smotriti, nego
što će ona lovca, dočim se na običnom prosjeku od jedne dužine često protivno
dogodi.


Da je lovcu na popriečnom prosjeku naručnije streljali na zvier ili divljač,
ako namjerava prugu prosjeka preći, razumjeva sete će biti manje zabrinut, da
susjednoglovca nerani ili da nebude od njega nastrieljan, što se obično kod uzpravnih
prosjeka ili kod upotrebljenih šumskih kolnika po nepraktičnih lovcih više
put dogodi, a to osobito onda, ako lovac na zasjedi voli imati put spreda, a njegov
susjed put odzad, te ovako jedan lovac drugoga kod ovakova namještaja smeta


Eecimo primjerice, da je lovac sa busije broj 2. na prosjeku a zvier promašio.
U tom slučaju ima lovac još nadu, da mu može zvier opet na prosjeku
c na nišan doći, ako nebi udarila na susjednog lovca na busiji br. 3, prosjeka
e ili f. Odje se zvier svakako u stisci nalazi, buduć je zašla na četverokutnu
plohu, iz koje kod opreznosti lovca na busiji 2 i 3 čitavom kožom izbjeći nemoše,
dočim kod običnog prosjeka ili puta neima lovac nade, da će mu zvier
a nišan više doći, ako je obični prosjek ih kolnik prekoračila.