DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 101 — .
Na šumska zemljišta, na koja se pravo vlastnictva prizna, izdaju se tapije.
Nazoćnom postupku podpadaju ona šumska zemljišta, kojih površina iznaša više
od 50 katastralnih dunuma = 5 ha, te se samo prijave pojedinih, dočim će
se razprave glede prava vlastnictva cijelih obćina posebno voditi.


Zajedno sa uredjenjem šumskoga posjeda ide i ograničenje državnih šuma,
te se prama dohodcima zemlje i šumsko osoblje umnožava. Ovo posljednje
omogućuje, da unovčenje šuma tele pravilnim putem, naime doznakom u šumi,
a tim načinom nestaje već spomenute vrlo pogubne desetine, te s njom umire
i tržištna kontrola, a na njezino mjesto stupa čuvanje, odgoj i njega žalibože
jako zanemarenih šuma. Samo s veseljem možemo ovaj napredak pozdraviti,
jer tim se stavlja šuma u ruke šumara, a čitavo šumarstvo postavlja se na
zdravi i racijonalni temelj.


Toliko za sada, a dogodice ću obširnije progovoriti o pojedinih ovdje
istaknutih momenatah i o njihovom daljnjem razvoju. Padežanin .


Lovački popriečni prosjeci.


Lov na zvierad i divljač obavlja se kod nas obično sa hajkači ili sa ogari.
U tu svrhu, kako je poznato, zasjednu lovci prosjek ili šumski kolnik, a hajkači
zadju oko šume i gone prama zasjedi ili busiji.


Ako lovci na busiji (zasjedi) nisu valjano postavljeni, a uz to i lovu nevjesti
onda neima nade, da će lov za rukom poći, buduć će zvierad i divljač,
koja se u hajkanju krene, lahko izmedju lovaca provaliti ili se od njih odvratiti.
Ovo me ponuka u pogledu naših hajka, da sara na novu misao došao,
naime da kažem, kako bi znali udesiti, da se hajke uspješno obave.


Taj način hajkanja (kako nacrt pokazuje) bio bi taj, daseponačine četverokutni
popriečni prosjeci tako, da svaka pruga četverokutnog prosjeka ima duljinu


Mjerilo l^^=r40^