DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 100 otomanskom
gruntovnom zakonu, jer po § 78, istoga prešlo je tim načinom


usurpirano zemljište posije 10 godišnjeg mirnog uživanja ii vlastničtvo dotičnika.


Mali posjed ratara bijaše prirodnom posljedicom, da se je stočarstvo sve
više razvijalo, te vrlo važnim factorom gospodarstvenog životan ovim zemljama
postalo. Pošto pako svi uslovi razgranjenog stočarstva nebijahu tu, morađe
šuma opet i ovdje svoj harač dati. Bez razlike vrsti i starosti otvorene bijahu
sve šume svakoj stoci, a osobito koza zadade težke rane mladim šumam. Eto
kakovim navalam bijahu šume izvrgnute, a zaštite nenadjoše nigdje.


Premda si je naša uprava svjestna bila zadaće i onoga puta, kojim je
glede šumarstva udariti trebala, to nije ipak — kao što sam već spomenuo
moguće bilo, preko noć uredjenu šumarsku upravu stvoriti, nebijaše to niti
oportuno, a manjkahu i sredstva, pa tako morade u prvom početku u mnogom
pri starom ostati, dakako samo u principu, jer samo provadjanje bude šumaru
povjereno, koji je važnost i zadaću šume uvjek pred očima imao.


Niti naša uprava nemogaše iz početka dovoljno šumarsko osoblje postaviti,
a broj istoga kretao se je u vrlo uzkih granica zemaljskoga proračuna. Nije
se dakle moglo ni misliti na isključivu doznaku drva, kao što ju racionalno
šumarenje zahtjeva, već se morade kod unovčivanja šumskih proizvoda spomenuta
desetina pridržati. Dakako da ova nije identična s onom za otomanske
vlade. Ista bude u mnogom ograničena te samo za domaće žiteljstvo dozvoljena,
prelaz doznaci utirao se, a čuvanju šuma osobita pozornost obratila. Pa koliko
se je u tom pogledu ozbiljno i revno radilo, osobitom uspjehu nije se bilo
nadati, bijahu to samo preventivne mjere, da se šume u koliko toliko zaštite
od đosadanjeg pustošenja, a narodu pokaže, da se uživanje šuma pod nikakovu
cijenu samovolji pojedinog prepustiti nemože. Da se pako čvrst i zaran temelj
šumarskoj upravi položi, trebalo je najprije pitanje šumskoga posjeda rješiti.
Dobro je to naša uprava znala, pa nije oklijevala, već uredjenje šumskoga posjeda
inaugurirala, a tim najvažniji i prvi ozbiljni korak racionalnom uredjenju
šumarske uprave učinila.


Pitanje šumskoga vlastničtva bijaše za nas vrlo povoljno, jer već za otomanske
vlade bila je sva šuma državni posjed. Ja ću ovdje samo u kratko i
u principu da spomenem taj po šumarstvo vrlo važan moment.


Svaki, koji misli, da ima pravo vlastničtva na šumu,.ima to svoje pravo
kotarskomu uredu u roku od 6 mjeseci (ediktalni postupak) prijaviti, i možebitne
dokaze svoga prava pridonijeti. Vladin povjerenik (sudbeni činovnik) sa
jednim mjernikom, te turskom jeziku i tapijama vještom, vodi na temelju prijava
izvidjenja na licu mjesta. Po dovršenimi izvidjenji stavlja vladin povjerenik
svoje predloge pred kotarskim povjerenstvom, koje se sastoji iz kotarskoga
predstojnika, sudbenoga i šumarskoga činovnika, te koje o predlozih razpravlja
i vlastite predloge stavlja. Kaspravni spisi idu za tim zemaljskom povjerenstvu,
koje konačno o tih predlozih odlučuje. Odbije li zemaljsko povjerenstvo koga,
tomu prosto stoji u roku od 14 dana na zajedničko ministarstvo utok uložiti.