DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Br.


O & XJ uf^ s.


Prodaja hrastovih stabala. Na temelju poprimljene po zastupstvu imovne obćine
križevačke drvosječne osnove za godinu 1887/8. i dozvolom vis. kr. zem. vlade
br. 37448 od 6. studena t. g. prodavati će se dne 9. prosinca 1887 u pisarni
podpisanog ureda putem pismene dražbe niže izkazana hrastova stabla


Hrastova stabla
O sadr žaj u drvu


u


Pro


području


Šum a
cjenbena Opazka |


političke
ciep-´ gra-želez


.s


s oboine ku dju vriednost podv.
[02 kubič. metara for. nč.
1 I.
Čazma 8 Križ Eečičko brdo 5 647 792 no 273«
471-13
48-:,.i 9/8«
3297 91 uIZVOZ
Uugoselo
2 II. 14 Česma Korenovo
(;-7 245 48506´201.3c 32-08 6146 54 uizvoz
Križevac
3 sv
Ivan
15
Gudovac
Cesnia Velika 5-6 " 35 120-78 0-90 6-08 1178 03
4 Zabno 17 Sv. Ivan Calište 1 5T(;718-2i 778-48 95-12 I2(;52 83
5 31 Garešnica Pašianski gaj 0 24 37-39 — -355 20 najbljiži
6 III. 32 Hercegovac Crni lug 6 S2\ 80 ,-,4 -— 765 13 kolodvor u
7
Gareš33
Zdenački gaj ;) Ifa! 5i)09 — 52.i 35 Zđencih
8 nica 31 Vukovje Ilovski lug c 70241-8!)´ — — 2297 95
9 36 :. Cičin jarak 5 100 — 104-71 -732 97
Ukkupno ]79.´> 253180´18-0-00 181-84 37736 82


UZ sliedeće bitne uvjete:


1.
Biljegovane propisno sastiivljene pismene ponude žaobinom od 10"/o procjenbene
vriednosti obložene, dobro zapečaćene moraju najkasnije do 9. prosinca 1887.
do 10 sati prije podne kćd podpisanoga ureda predane biti, te na omotu točno
stavke dražbenoga oglasa sadržavati, za koje iste valjanost imadu.
2.
Knpita stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe izraditi, dočim
neizradjeni dielovi stabala, vrhovi, gtanje i odpadci vlastitost imov. obćine ostaju.
3.
Za izradbu i izvoz kupljenih stabala ustanovljuje se zadnji rok do 1. travnja
1888., odnosno za stavku 1, 2, 4. do 1. travnja 1889. U nasadjenih sječinah
smije kupac u dobi od 1. travnja do 1. listopada samo u slučaju dokazane
nužde stabla izradjivati, te imade u tom slučaju s izvozom i izradbom
oštećeni naraštaj po rali 15 for. odštete platiti.
4.
Odnial) nakon obznanjenog mu odobrenja dražbe po vis. kr. zemalj. vladi
imade kupac cielu dostalnu svotu uplatiti. Od neuplaćene možda do toga roka
dostalbine imade kupac 6"!,, zateznih kamata imovnoj obćini nadoknaditi,
dočim će mu se stabla samo po razmjeru uplate dostalbine predati.
5.
Pobližji uvjeti mogu se uviditi kod podpisanoga ureda, zatim kod kotars´*e
šumarije u Čazmi, Sv. Ivanu-Žabno i Garešnici.
Gospodarstveni ured imovne obćine križevačke.


u
Belo var u, dne 10. studenoga 1887.