DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— IX ^
strana od—do


Svezak XI.


Gospodarstveni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države ... . 449—462
Kritična razmatranja šumsko - gospodarstvenih odnošaja u području
otočke imovne obćinc, piše D. J 462—476
Kratki pregled materijala sa istoriju šumarstva, po listinah Moskovskih


arhiva 476—480
Pilana, braće Deutsch u Trešnjevici kod Vočina . 480 — 483
Organizaeija šumarske službe , 483—485
Listah. Družtven e viesti : Potvrda đružtvenoga predsjednika i pod


predsjednika. — Sjednice upravljajueega odbora našega družtva.


— Književni natječaji 486
Zakoni i normativne naredbe: Pozivanje lugarskoga osoblja
ka kaznenim razpravam 487
Sa drvarskog tržišta: Javna dražba u šumah investicionalne
zaklade i kralj, državnoga šumskoga aerara. — Uspjeh javne
dražbe hrastova i inih vrstih drva u državnih šumah kralj,
nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Izvoz dužica i dašćica za
parkete 487—490


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 0 uzgoju i njegovanju


cvieda, uresnog grmlja i đrveda 490
Lovstvo : Ubio riedku pticu. — Lov na medjede 490 — 491
Osobne viesti: Imenovanje. — Umro. — Državne podpore . 491
Sitnice : Izpravak. — Požar u državnoj šumi Ilijina Greda. —


Akađemički nastupni govor profesora F. Grranera: „Die forstpolitischen
Ziele der Gegenwart." — Stanje mirovinske zadruge
lugara I. banske imovne obćine u Glini za godinu 1886. —
Izkaz. — Nova tvornica za proizvađjanje tanina. — Liepi pojav
međjusobnoga sporazumljenja. — C. kr. dvorska knjižara Wilhelm
Frick u Bežu 491—495


Opomena.
— Objava. — Hrvatski šumarski koledar
za 1888. god. — Dopisnica uredništva 495—496


Svezak Xli.


Izjava uredničiva 497—498
Gospodarsteni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države ... . 499 — 514
Kratke misli s prakse o naputcih A), B) i C) k zakouu od 11. srpnja


1881., kojim se razjasnjuju, odnosno preinačuju njeke ustanove


zakona od 15, lipnja 1873. o imovnih obćinah 515—528
Rieč posije skupštine šumarskog đražtva 529—530
Glavna skupština ugarskog šumarskog družtva 530—535
Kratak osvrt na noviju rusku šumarsku literaturu 535 — 536
lAstah. Zakoni i normativne naredbe: Izradba ogrievnih drva u


šumah imovnih obćina bivše vojne krajine. — Oprost šumarskih


urednika i službenika od poreza na puške i lov 537 — 538
Sa drvarskog tržišta: Prodaja drva 538—539
Osobne viesti: Umro je. Premješten je, — Naimenovanje . . 539