DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 60     <-- 60 -->        PDF

- VII —
strana od - do
Meterološha opamnja pogledom na šumsko gospodarstvo. Piše G. Pausa. 261—972
TAstak. Družtven e viesti : Novi utemeljiteljni član šumarskoga đružtva. 27 2


Zakoni i normativne naredbe: Pravo đrvarije u obćinskoj
šumi jest i poslije provedene segregacije realno pravo, koje pripada
svakdanjemu vlastniku urbar, selišta . 272 — 274


Osobne viesti; Imenovanje. — Umrli su 274


Sitnice : Opet jedna žrtva svoje službene dužnosti. — Ustrojstvo
lugarskog i pomoćnog osoblja kod državne šumske uprave u
Hrvatskoj i Slavoniji. — Izrabljivanje šuma u vlastelinstvu
Daruvar, SiraC i Uljanik. — Polirana liesa. — Prvenac (Waldmeister)
kao šumski nnzužitak. — Učuvanje kolaca. — Sta;ost
drveća. — Skromna molba za postignuće mjesta u nižjoj šumskoj
ili gospodarstvenoj službi. — Usušenje drva. — Konserviranje
drva. — Poraba treseta u Rusiji. — Hmelj. — Krajiška
investicionalna zaklada. —.Službeni glasoyi o kanadskih šumah. 274—280


Novom godinom pristupili družtv u. — Izpravak tiskarske
pogrieške. — Dopisnica uredničtva . . . . ´ 280


Svezak VII.


f Antun Šranković 81
Važnost mješovitih šuma. Piše Vinko Benak (Nastavak.) 282 — 293
Kako da se uredi šumarska služba političke uprave u Hrvatskoj . . 293—307
Metereologka opažanja pogledom na šumsko gospodarstvo. Piše G.


Pausa. (Svršuje se.) 307—322
f Franjo pl. Grosshaucr-Waldstdttski 223—224
Proračunavanje množine sjemena za sjetvu 324—327
Listak. Družtven e viesti : Glavna skupština. — Sjednica upravlja


judeg odbora našeg družtva ´. 328


Sa drvarskog tržišta: Dražba drva u državnih šumah. —
Kako stoji trgovina s hrastovimi dužicami u Sisku ? — SteSaj
drvarske tvrdke Kovačić i Altman 328 — 330


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Viestnik za šumarstvo


i gospodarstvo. — Konjušuice za veći i manji posjed . , . 330 — 33 1
Osobne viesti : Strogi šumarski izpit. — Umrli su .. . . 331
Sitnice : Nagrada vis. kralj, zemaljske vlade za pošumljenje golieti


u kraškom predielu, — Niži izpiti za lugarsko i pomoćno ćuvarsko
osoblje. — Čudnovat pojav rastenja. — Josip Išeg,
lugar vlastelinstva kutjevačkog ubijen u šumi. —- Molba . . 331 — 335


Potvrda. — Stanje blagajne 335 — 336


Svezak VIII. i IX.


Ubaviest i poziv p. n. gospođi clanovom hr.-slav šumarskoga društva 337—338
Važnost mješovitih šuma. Piše Vinko Benak. (Svršuje se.) ... . 339 —3L0
Kako da se uredi šumarska služba političke uprave u Hrvatskoj . . 350 — 365
Oplođna sječa u šumah imovnih i urbarijalnih obćina u Hrvatskoj.


Piše Drag. Nanieini 365—372
Toholac pobiraka za šumara, Priobćio Vatroslav Rački 372—379
0 klorozi bilja 379—384