DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 59     <-- 59 -->        PDF

- VI -


Strana od--do


poljsko gospodarenje, — Poziv na obdu izložbu u Nemet-Palanku.
— Što šta iz posestrime Dalmaeije. — Prisilno pošumljenje
golieti u Galiciji. — Za podupiranje pošumljenja krši i površina
mura ili sviža, Flugsand, u Galiciji. — Bukva, smreka i limba
ili pažulek prema vazduhu i toplini. — Otrovno drvo. —
Paučad u šumah. — Preko 2000 godina staro drvo, — Perzijski
šah na lovu. — Oesterreichischer Reichsforstverein. —
Moravsko-slezko šumai-sko učilište u Eulenbergu. — Trgovina
s gotovimi kućami iz drva u Americi. — Sume u Njemačkoj


— Svojstvo trkalja (pritka). — Pošumljenje greda ili sipina u
Francuzkoj. — Drveni sag, Holztapete. — 0 životnoj snag´
divljega mačka. — Računarski pregled. — Polazak na kr. gosp
i šumar, učilištu u Križevcih 176—182
Novom
godinom pristupili družtvvi. — Potvrda. —
Stanje družtvene blagajne. — Objava glede hrv.
šumarskog koledara za god. 1888. — Dopisnica
ureduičtva 183 — 184


Svezak V.


Suma ili drveće u narodnom pjesničtvu i u prozi. Piše Vatr. Rački . 185--199
Glas iz petrovaradinske imovne ohćine glede potržkoća kod ušumlji


vanja i drugih poslovanju. Piše Pavao Barišič 199—206
Pfisterov postupak kod napajanja drva. Pr. V. R—č 206—210
Šumski odnošaji n hrifaiisko-indijskih pokrajInah. Piše M. V. . . . 210—219
Franciizka trgovina s drvi i ondješnje šume od B— i 219—224
Listak. Družtvene viesti: Na znanje našim p n. gg. suradnikom.


— Družtvene diplome 225
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Šume i šumarenje u
Bugarskoj. — Der gemischte Wald 225—227
Lovstvo: Lov na šljuke : 227
Osobn e viesti : Izstup iz službe imovne obdine. — Imenovanje. 228
Sitnice : Poučno putovanje slušatelja šumarstva na kralj, gospod.


šumar, učilištu u Križevcih. — Obdržavanje izpita za lugarskopomoćno
i tehničko osoblje. — Stanj´^ mirovinske zaklade lugara
otočke imovne obćine. — Gospodarstveni glasovi iz Rieke. —
Obilje šuma u englez Kolumbiji. — Daleko putovanje sbog lova.


— Drevno stari hrast. — Izkaz tečajem godine 1886. prijavljenih
i obsudjenih šumskih šteta i postupnih troškova kod
imovne občine križevačke. — Račun potrebe i pokriča za gospodarstvenu
godinu od 1. siečnja do 31. prosinca 1886. II.
banske imovne obdine. — Kako deš iznova oživiti staro drvede
— Uporaba bukovine kod obrtnog pokućtva. — Uporaba drva
od klekovine za košarstvo. — Rezanje bekve (Korbweiđe) . . 228-23 2
Svezak VI


Važnost mješovitih šuma. Piše Vinko Benak 233 — 244
Šumski odnošaji u britansko-inđijskih šumah. Piše M. V 244—254
Prirastnjak. Piše A, Borošid 255—257
0 važnosti industrije po šumsku privriedu. Piše B—-i 257 — 261