DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 58     <-- 58 -->        PDF

-_ V


strana od—đo


Naredba za dozvolu podignuda brklje u Vršicah na cesti Mrzla-
vodica-Gerovo 133 —134


Sa drvarskog tržišta: Uspieh dražbe stabala kod otočke imov.
obdine. — Prodaja hrastovih debala u šumah slunjske imovne
obdine. — Uspieh prodaje hrastova u šumah petrovaradinske
imovne obdine. — Javna dražba hrastovih debala urbarialne
obdine Harastin. — Dražba hrastovih, jasenovih, brestovih,
bukovih i inih stabala kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih.


— Dražba bukovih i jelovih stabala u državnih šumah kralj,
šumarskog ui´eda u Otočcu. — Izvoz hrastovih dužica iz Austrougarske
1886. — Nova domada drvarska industrija u Zagrebu. 134 —136
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Šumski zakoni i zakoni
0 lovu; sabrao i izdao Fran Žaver Kesterčanek kr. nadšumar
županije zagrebačke 137


Lovstvo : Ubijeni medjedi u čabarskoj gospoštiji 137
Osobn e viesti : Imenovanja i promjene šumarskih činovnika . . 137
Sitnice : Nagrade za pošumljenje krasa. — Upotrebljivost bukovine


za bi´odarstvo. — Lov na medjeda u šumariji Lividraga vlastelinstva
čabarskog. — Pitanje 137—140


Novo
pristupivši družtveni Članovi poč. god. 1887. —
Dopisnica uredničtva. — Izpravak tiskarske pogrieške
140


Svezak IV.


Frc´sslerov svrđao, Jcoji rabi za izmjeru i proračunavanje drvnog
prihoda. Piše G. Pausa 141—148


Kratko izrješće o poučnoj ekskurziji slušatelja šumarstva na visokoj
školi sa zemljoteMvo u Beču u šume „Salzkanimerguta´^ g. 1836.
Piše D. P 149—160
0 dobivanju tanina iz hrastovine. Piše P. X. K 161 —162


Državni šumarski izpiti u Budimpešti god. 1886. Piše K. . . . . 162 —165


Zakonarstvo i zvierokrađja. Piše S
165 — 169


Listak. Družtvene viesti: Molba na p. n. gg. družtveuc članove. —
Naklada „Šumarskog lista" br. 4 169 170
Zakoni i normativne naredbe: Vrieme za odpravijanje pošiljaka
ođ divljači 170—171
Sa drvarskog tržišta: Dražba raznih vrsti podređjenih drva
za palice u šumah petrovaradinske imovne obdine. — Dražba
drva u šumah otočke imovne obdine. — Dražba hrastovih stabala.
— Trgovačke crtice iz ogulinskog kraja (godine 1886.) 171—176
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Viestnik za gospodarstvo
i šumarstvo. — Obdinar, tjednik za upravu i javnu
sigurnost 175—176
Lovstvo : Lov Njegove carske Visosti kraljevid Ruđolfa na otoku
Krku. — Uspieh lova god. 1886. varaždinskog lovnog družtva.


— Lov u lovištih vlastelinstva Klenovnik (županija varaždinska)
godine 1881. do uključivo 1886. . . . 176
Osobn e viesti ; Imenovanje. — Umirovljenje 176
Sitnice : Natječaj za popunjenje mjesta. — Niži izpit za pomodno


lugarsko osoblje. — Iznajmljenje šumskih sječina na prelazno