DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— IV —


strana od—đo


Lovstvo: Dvorski lov 44—45
Osobne viesti: Umrli. — Imenovanja 45
Sitnice : Svjedoeba o državnom šumarskom izpitu ukradjena. —


Mjesto obćinsk. šumara kotara Čabar za popuniti. — Jeftimba.
za izvedenje gradnje jedne kućo u sv, Mihovilu pod Vratnikom.


— Kako se mogu lugari obvezati da polože službovnu jamčevinu.
— Temeljni uvjeti kod sađjenja voćaka. — Pravila mirovinske
zaklade za lugare. — Medjedi u Rusiji. — Drvarska
tvrdka H. Biermann. — Dražba o iznajmljenju pobiranja prava
bukove gube. — Na zaštitu nasada crnogorice oko Zagreba. —
Družtvene večeri šumara u Beču 45--4 7
Novi članovi đružtva. — Potvrda. — Stanje blagajne. 48


Svezak II.


f Arthur haran Seckenđorff-Guđent. Piše V. Rački 49—52
K pitanju o nauci za uređjenje šumsMli prihoda. Ci´pi R. Fischbach. 52—77
Njekoliko rieči o ribolovu u Srbiji 77 — 81
Listah. Družtven e viesti : Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav.


šumarskoga družtva. — Izdavanje družtvenog organa „Šumarski
list". — Družtveni sastanci šumara 81—82


Zakoni i normativne naredbe: Naredba glede pobiranja
rujevoga lista u primorskih predielih. — Naredba kr. županijske
oblasti u Požegi na područne kot. oblasti glede držanja pasa.


— Da li je politička oblast nadležna razpravljati iz zakupnog
ugovora proiztičući šumski kvar? — Sjedište kot. šumara premješteno
iz Rume u Irig 82—84
Sa
drvarskog tržišta: Uspjeh javne dražbe hi´astova iz šume
urbarialne obćine Bušetina. — Prodaja hrastovih stabala . . 84
Lovstvo : Hajka na vuka. — Lov u šumah vlastelinstva Kutjevo.


— Lov na srne 85
Osobne viesti: Imenovanje. —Družtveni članovi 86
Sitnice : Vuci u okolici zagrebačkoj. — Kad biljke pozebu. —
Zaključni račun mirovinske zaklade sbora lugarskog osoblja
križevačke imovne obćine u Belovaru koncem godine 188G. —
Sume u Rusiji 85— 86


Članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva 1. siečnja 1887.


— Novo pristupivši družtveni članovi poč. g. 1887, 87 —100
Svezak III.


K pitanju o nauei za uređjenje šumskih prihoda. Crpi R. Fischbach. 101 —113
Sjetva i pretvorba listnjava u mješovitu šumu. Piše M. R 113—132
Listak, Družtven e viesti : Sjednica upravljajučeg odbora hrv.-slav.


šumarskoga družtva. — Nacrt osnova za uređjenje gospodarstva
i uprave šuma urbarij. občina. — Podpora za promicanje
šumskoga gospodarstva n Hrvatskoj i Slavoniji 133


Zakoni i normativne naredbe: Naredba za zemaljske stipendiste
i ostale domaće slušatelje šumarstva na visokoj školi za
kulturu tla u Beču glede polaganja teoret. držav. izpita. —