DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 56     <-- 56 -->        PDF

SADRŽAJ


Svezak I.


strana od — do


Ubaviest i poziv predsjeđničtva šumarskoga družtva 1
Objava uredničtva 2
Presslerov „MessknecM". Piše G. Pausa 3—11
Procjena obtikovine; iz francezkog preveo Pavle Barišić 11—15
Moji razmišljaji 15—19
Gorostasno drveće u Kaliforniji. Prevođ s francezkog od P. B. . . . 19—22
Crne točke u šumarenju slavonskih hrastika. Saobćuje u „Oesterr.


Forstzeitung« br. 201. i 202. I. Kozarac
22—29


Njeke primjetbe k obračunavanju, "prijavnica na temelju § 3. priloga B.


šumskoga zakona od godine 1882. 29—31
Njekoliko rieci o ribolovu u Srbiji 31—35
Listah. Družtven e viesti : Sjednica upravljajudeg odbora šumerskog


družtva u Zagrebu. — Odbornik šum. družtva kr. nmir. nadzornik
katastra g. Josip Ettinger. — Družtveni tajnik g. dr.
Vjekoslav Koroškenji. — ^Šumarski list" godine 1886. —
Ugarsko šumarsko družtvo. — Hrv.- slav. gospodarsko družtvo.


— Pregledavanje družtvene blagajne. — Imovna obeina križevaCka
i gjurgjevačka u Belovaru. — Družtveni predsjednik g.
Milan pl. Durst 36-39
Zakoni i normativne naredbe: Kada smije lugar kao prijavitelj
šumskoga kvara prigodom razprave odnosno proglašenja
osude najaviti utok. — Okružnica u predmetu naknade šumskih
šteta za slnSaj smrti okrivljenika. — Župnici smiju u ime lukna
dobivena ogrievna drva prodati. — Odšteta za službena putovanja
činovnika imovnih obćina. — Stega za gradnje pila. . 39 — 41


Sa
drvarskog tržišta: Prodaja hrastova u šumah kr. šumarsk.
ravnateljstva u Zagrebu. — Prodaja hrastova kod križevačke
imovne obćine. — Uspjeh dražbe drva kod kr. nadšum. ureda
u Vinkovcih. — Dražba drva kod otočke imovne obcine. —
Sta stoji prevoz naših drva do Francezke. — Po što se prodaje
u Francezkoj 1000 dužica. — Uvoz hrastovih dužica u
Francezku. — Družtvo za eksploataciju šuma u Buđapešti. —
Rezultati prošlogodišnje prodaje državnih Suma u Francezkoj. —


Dražba hrastova u Osieku i Požegi
41—4 3


Šumarsko i gospodarko knjižtvo: Poziv na predplatu
„Viestnika za gospodarstvo i šumarstvo." — Uzorak Staja za
manji i vedi posjed. — Leitfaden der gessamten Obstbaumveredlungen
48 — 44


*