DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 548
a


ćelija
2 for. — Milutin Sumanovid 5 for. — Ivan Djundjerović 5 for. — Dušan Ilijid 5 for.


— Dl ragutin Kafka
5 for. — Mijo Zobundjiji 1 5 for. — Antun Navara 5 for. — Josip
Iskra
5 for. — Ukupno 162 for. 50 nč, a. vr.
Istodobno uplatiše u đružtvenu pri pomoćnu zakladu :
Milan pl. Ghyczy 20 for. — Mijo Vrbanid 10 for. — Mijo Rad´ošević


14
fo ir. 50 nč. — I. Bogdanović 1 for. — Ukupno 45 for. 50 nč, a. vr.
Predsjedništvo hrv. slav. šumarskog đružtva.
Milan Durst, predsjednik. Fran Xav. 1K ester fi anek, tajnik.


Sbog njekih nepredvidljivih zaprieka zakasnilo nam je
izdanje lirTra-t- š´o.ma.rslsog´a- lsoleđ.ara< za,
±SŠS _ grođ.., kao što obrekosmo ii posljednjem broju našega
lista. Čast nam je javiti, da će još za njekoliko dana pomenuti
koledar priugotovljen i razaslan biti.


OponrzciLei^La.


P. n. gg. članovi hrv.-slav. šum. družtva, koji još sveudilj i
unatoč jur tri puta uzsliedivše opomene od strane predsjedničtvadružtva,
ovogodišnju članarin u kao i ine možebitne dugovine
družtvu podmirili nisu, umoljavaju se ovim opet, da družtvu
neprouzroče daljnih izdataka — a sebi prištede neprilike skopčane
utuženjem tih dugovina, da toj svojoj dužnosti pospješe
nj em udovolje. Odnosne svote neka se šalju poštanskom
naputnicom, pod adresom predsjedinčtva družtva, tajniku kr. žup,
nadšumaru F. X. Kesterčanku (Zagreb, Streljačka ulica br. 7.)
U Zagreb u koncem listopad 1887.


Predsjeđničtvo lirv.-slav. šum. družtva.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. i to: V. D, u B. i N. M. u 1. Priposlane nam izpravke ob onili
stanovitih viestih otisnusmo po Vašoj želji. — F. Ž. K. u Z.´, M. P. u M., T. B. u
B., I. pl. Š. u Z., G. P. u P. "Vaše članke odnosno viesti i crtice uvrstismo u ovaj
broj našeg organa.
Pođjedno upozorujemo svu p. n. gg., koji žele naručiti Hrvatski šumarskl
koledar za god. 1888., neka se izvole neposredno obratiti kartom dopisnicom na.
urednika šumarskoga lista, koji taj koledar sam izdaje. Uredničtvo.


UređniotTO i naklada
hrv.-slav. šumarskoga đružtva. - Tisak C. Albrechta.