DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 547 —


Blizu Oberđrauburga obiđjoše naši putnici do sada po državi izvedene gradi^^H
Silbergrabenu i Wurnitzu proti bujicam, s kojimi rađnjami upravlja predstojnik


c. kr. tehn. odsjeka za obranu proti bujicam C. Eieder . Tom sgodom bje prcgleđsiM
i c. k. strukovna škola, u kojoj se nalaze naša dva učenika V j ekosla v čo p iz
Lokava i Gjuro Simunkovid iz sv. Simuna, koji o zemalj. trošku uče ondje drvorezbarstvo.
O napredku obadvojice izjavio se ravnatelj iste škole Ernes t Pliv a osdbft6
povoljno.
U Vi 11a ehu pohođjena bje velika tvornica drva Franje Žav. Wirtha, a
odavle krenuše naši mladi šumari preko Tarvis a u državne šume, ležede u gorju,
imenito izpod točke „Uuter der Mangar t sgr up pe", ter na doljnje i gornje jezero
kod "VV eis se nf els a. Od ovuda putovaše preko Bleda na imanja slovenskog inđustrijalnog
družtva u Bohinj , gdje je vidjeua velika pilana, kao i zanimivi privoz drva
po željeznoj žici — po sistemu viteza đe Pantz a —obišav ondješnje planinske žliMS^
gdje je bilo još dosta sniega. :t~? j l


Prigodom boravljenja u Ljubljani pregledaše putnici u Eosenbachu y^Kk*(
drž. centr. šum. sjeminište, stojeće pod upravom zem. šum. nadzornika Vaclgivaj
Goli a. To sjeminište najveće je u čitavoj našoj monarkiji u površini od 5´5 rali; iz
istoga je ljetos porazđieljeno u razne pređiele cislitavske do 5 miliuna biljka stranom
badava, stranom uz neznatnu cienu. Odavle ođputiše se naši mlađi šumari željeznicom
do Rak e ka, gdje bijahu pregledane njeke krasne šume i ini važniji šumski objekti
na imanju kneza "VVindischgratza u Haasbergu, a na povratku odavle špilja
sv. Kanciana i državna šuma Golubičouc.


Dalje je krenula ekskurzija u Postonjsku špilju i na šumske kulture, izve
nad špiljom, na Sovicu i na kraške uzgojene pređiele od Manterdorfa do sv. Petr a li
Oberlešda. ´^"´^´^


Konačno nam je opaziti, da su naŠi putnici pohodili Trs t i divni pređlel´ Koa
Mir a mare , a odanle krenuli parobrodom preko Pulja i Rieke kući u Križevoe. ´Mlt^-´
vanje trajalo je u svemu 16 dana, putnici naši bijahu pako svigđje, kamo su đćgti!,!
najprijaznije dočekani. Tko želi pobliže se informirati ob upitnom poučnom putovanjp^,
upozorujemo ga na gore pomenutu brošuru gosp. šum. profesora Drag. Hlave. M. y,^


Povjerenstvo za uredjenje prava uživanja paše na pašnjaeih u Velebitu.
Dne 27. studenoga t. g. sastalo se je u Gospiću mješovito povjerenstvo za uredjenje
prava uživanja paše na velebitskih pašnjaeih. Pregledav isto povjerenstvo na licu mjesta
faktično stanje pašnjaka na ličko - dalmatinskoj granici, ima sada još konačno upitnu
razpravu riešiti, koja se već preko 50 godina vuče.


Potvrda.


u ime družtvenog a prinos a za tekuću godinu unišlo´je u treće m t r i-
m e s t r u u družtvenu blagajnu, što se od strane predsjednietvo podjeđno p. n gg.
članovom potvrdjuje:


Slavoljub Brosig 5 for. — Kedleček Ivan 5 for. — Slavoljub Pibernik 5 for. —H
Mijo Radošević 5 for. — Viktor Majsatz 5 for. — Makso Prokić 2 for. — Gavroi
Pantelić 5 for. — Antun Pacak 5 for. — Stiepan Tomić 5 for. — Ivan Bručić 5 for. —
Ivan Odžić 5 for. — Josip Malnar star. 5 for. — Dušan Marković 2 for. 50.i; «-*!
Imovna obćina gjurgjevačka za svoje lugare 20 for. — Dragutin Laksar 5 for. -^t
Milan Mirković 5 for. — Paja Todorović 5 for. — Hinko Piirst 5 for. — Dušan
Popović 5 for. — Josip Havliček 5 for. — Rađivoj Ljubinković 5 for. — Dragntiir
Kadić 5 for. — Rikard grof Sermage 5 for. — Šegota Marko 1 for. — Ante