DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 542 -
Ukupni prihod za god. 1888. iznaša svotu od 80784 for. 82 n5. a ukupni
troškovi 80110 for. 06 n6. ostaje višak 674 for. 76 nč.


Beriva činovnika izravnalo je zastupstvo sasvim prema berivi državnili šumarskih
činovnika u smislu zakonu od god. 1 85. koj je god. 1886. kod državnoga šumarstva
u kriepost stupio. Glavnoj skupštini prisustvovao je vladinog povjerenika zamjenik, kr.
podžupan Viktor pl. Uzorinac, te je sjednica mirno, razborito i uredno tekla i svršena
a zamj. vi. povjerenika je svojim umnim savjetom svestrano pođpomagao.


Trošak ove skupštine iznašao je svega ukupno 389 for. 50 n6. Zastupnikom
imovne obćine pripada dnevnica od 2 for., po kilometru u ime kilometrine 14 nč. i
za konak u Belovaru od 1 for.


NovoizHbrani odbor započimlje svoje dielovanje stopram 1. siečnja 1888. T. B.


Stipendije. Petrovaradinska imovna obcina osnovala je još godine 1877. dva
stipendijska mjesta za šumarsku struku na kr. gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcih
sa godišnjih 300 for


Tekom vremena broj stipendijsta zvršenih šumara tako se je namnožio, da su
sva mjesta popunjena, te i preko toga, što se dvojica stipendijsta i sada na zavodu
nahođe, — ipak dvojica su bez mjesta tako rekuć na razpoloženju.


Ovo je pobudilo upravljajući odbor, da je pređlog u sjednicu pred zastupstvo
donio, koji je i prihvaden, da se za nieko vrieme obustave stipendije za šumarsku
struku, te da se odredjena svota tih dvijuli stipendija upotrebi na jednu stipendiju za
višu školu, bilo za tehniku ili za medecinu.


Kako mi oskudjevamo na đomaćimi liečnici, to držim da ovakovi korak zastupstva,
hvale a i spomena vrjedan, a što se tiče privremene obustave stipendija na križevačkom
zavodu, to ostavljamo kompetentnijim da svoj sud izreknu. ć.—


Teck — drvo ili indijski hrast (Tectona grandis) ubraja se u rod verbenacea.
Urodjenici tamošnji zovu ga Taikom. Spada medju ponijvec´a poznata stabla, a zanimljiv
je radi vrstnoče i kakvoče svog drva. Nalazi se u velikih šumah Jave Malabara, Ceylona
i Siama, a osobito u Birmaniji. Poslije ga prenesoše u englezku Indiju i nasadiše u
velikoj množini u Bengalu. Težanje mu se razširilo i dalje u zapadnu Indiju, a njekoji
prirodoznanci tvrde, da bi mogao uspievati i na obratnioima; ovo je najbolje di-vo, što
nam ga daje Iztok. — Iz Afrike dolazi takodjer drvo pod imenom teck afrički, nu
taj nesmje da se zamjeni sa pravim teokom. Ovaj pripada rodu euphorbinacea, a ne raste
ako ne medju obratnicima. Drvo je velike jakosti, nu nema one osobite kakvoće, što
je ima hrast indijski. Drvo teck je jako kao hrast, ali mnogo laglje, te se po tom može
bez muke niz rieku vući. Priljubi se svakoj klimi, a odoljeva svim promjenama temperature.
Ovo je drvo jedino od svih, što ih poznajemo, koje se može upotriebiti, dok
je jošte zeleno i čas kad se posječe, a da ga ne treba sušiti. Ciepaju ga u ljeti ali
na nepoznat način. Kako je uljevito i vitko, to dobro prima čavao. Teck je porozan,
nu sa svim tim čvrst, lako je s njime raditi, a znamenit je sa svoje trajnosti. Rabi se
osobito za gradnje kod mornarice i kao takav je od velike ciene u Kalkuti i Madrasu.
Na iztoku ga rabe mnogo za gradnje liramova i kuća. Teck se ne javlja na zemlji
naplavljenoj, veo voli visoku ravninu, gdje je zakriljen od moia. Mlade su mu grančice
na okupu, lišće napramno, ovalno i na doljnoj strani sasvim razvijeno. Vene vrlo brzo,
a i kod mladih stabala naraste malo ne 2 noge u dužinu, a 10 —18 palaca u širinu.
Cvietei su mu maleni, bieli i podosta mirisavi. Caška je baršunasta, a vjenčić je malo
porasao nad njom. Kao plod ima pećkovicu s jednom stanicom i jednim zrnom. Lišće
njegovo daje liepu crvenu boju, pa njome bojadišu svilu i pamuk. Teck raste u velikoj
množini po cieloj Birmaniji i Siamu, nu drvo u toj zemlji nema tako malenih zrnanije trajno kao ono u diugim proizvodima; u zamjenu pak je mnogo laglji i za to ga
rabe rado za jarbole i križke. Teck birmanski se lako dovaža u luke za nakrcavanje,
a na sajmovima ga ima uvick ponajviše iz Rangoona i Moulrina. Malene je ciene,
vriednosti i kakvoće, pa ga za to lako dobivaju zajedno sa drvom iz Jave i Malabara.