DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 537 LIST^
K:.


Zakoni i normativne naredbe.


Izradba ogrievnih drva u šumah imoTnih obćina bivše vojne krajine.
Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, saznala je, da se kod iziadbe ogrievnih
drva, koja se svake godine redovito u ime kompetencije doznačuju u šumah imovnili
obćina biv.še vojne krajine za obdine, škole i svećenstvo, nemarnim i razsipnim načinom
po zato pozvanih obdinskih poglavarstvih postupa, buđud se ili za te zavode doznačena
stabla za gorivno drvo samo oklaštraju, a deblo u drvosjekn neposječe, ili pako, da
se čitavo deblo, iz kojega bi se dala najbolja vrst ogrievnog drva i čiste cjepanice
nacjepati, izradjeno ostavlja.


Obn´nski načelnik obično odredjuje, koliko svaki kucni broj izraditi i izvesti ima
ogrievnog drva iz drvosjeka, bez da se za daljne valjano izvedenje svoje odredbo
poštara.


Uslied toga nastoji svaki od dotičnih žitelja, da si posao svoj olakša time, da
vodim dielom nacjepa iz ogranaka onu množinu drva, koja na njegovu dužnost odpada.


Taj postupak mora se podpunoma i najodlučnije odsuditi, jer se time bez svakoga
razloga troši i drvo i radna sila, pošto kadkada na više kude brojeva u ime dužnosti
odpada, da ´/„ pr. metra usjedi, izraditi i privesti imaju, ter se provedba valjanoga
sjeenoga reda u veliko otežduje. negledid na to, da ovi zavodi povrh toga dobivaju
najlošiju vrst ogrievnih drva, dočim najbolja drva ostaju neizradjena u šumi, gdje bez
svake koristi propadaju.


Obzirom dakle na to, te s daljneg razloga, što se upitna ogrievna drva onako
doliavljaju obdinskom tlakom, odredila je kr. zcm. vlada, odjel za unutarnje poslove,
naredbom od 28. listopada o. g. br. 19806, da se upitni posao u buduće po obdinskih
organih, koji su dužni u smislu § 92. naputka C) kod oglašene doznake prisustvovati
i doznačeni material daljnjeg razpolaganja radi na licu mjesta u šumi odnosno u dotičnom
drvosjeku primati, razdieli ili razredi tako, da se za izradbu oprediele oni obdinari,
koji neimaju tegledc marve, dočim za privoz oni, koji takovu posjeduju, nadalje da se
obdine shodno upute, da za izradbu drva, koja su opredieljena u javne svrhe, nabave
inventarno orudje Talat) te ovo od slučaja do slučaja raboti na razpolaganje stave, jer
siromašniji žitelji neimaju pila, s kojimi bi mogli prepiliti jača st.ibla, vcd obično za
cjepanje drva manje sposobnu i slabu sjekiru.


Konačno primjetila je kr. zem. vlada, da se obdinska poglavarstva najetrožije
uputiti imaju, da u budude za vrieme izradbe i izvoza gorivn h drva u prednavedenu
svrhu odrede povjerljivu osobu odnosno čuvare, koji de točan nadzor voditi i odgovorni
biti s načelnikom, da ee doznačena u šumi stabla sasvim izrade i kod panja u metre
slože, zatim da se drva prije iz šume neizvažaju, dok se u smislu § 93. jur navedenog
naputka nepremjere po dotičnom šumarskom osoblju, napokon, da se ta drva u podpunoj
mjeri na opredieljeno mjesto stave.


Kralj, županijske oblasti imat de prema tomu daljne shodne odredbe učiniti,
imenito podčinjene kotarske oblasti pozvati, da strogo nadziru, da se pređstojeda naredba
u svoj ejelosti točno provadja, ter svaka u tom pogledu počinjena povrieda na
dotičnom krivcu najstrožije kazni.


Ob ovoj su naredbi pođjedno obavješteni vladini povjerenici imovnih obdina odnosno
njihovi zamjenici znanja i bududega ravnanja radi.