DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 535 —


Na to se zahvali predsjednik gradu Kremnicu za njegovu gostoljubivost,
kao i oblastira Barsa i Turocza, i tim bude ovogodišnja glavni, skupština zaključena.


Po zaključku sjednice odazvaše se članovi pozivu grada Kremnica na diner,
a popoldašnjimi vlakovi odputova ih veći dio svojoj domovini. Jedan dio odputi
se u Iniovaralj.


Tu bijahu gosti duhovne zaklade i pregledavahu 21. rujna tamošnje
umjetno gojenje riba. D. M.


Kratak osvrt na noviju rusku šumarsku literaturu.


u posljednjem svezku ovoga lista objelodanjen je prevod članka I. Toniakova,
bibliotekara glavnog arkiva ministarstva inostranih diela u Moskvi, u
kojemu se medju inim spominju takodjer i njeki podatci, odnoseći se na stariju
rusku šumarsku literaturu. Podjedno nam se stavlja u izgled, da će g. Tomakov
skorim izdati obširnu bibliografiju o ruskoj literaturi šumarstva za vrieme od
god. 1703—1887. sa prilogom pregleda i istorije materijala, što se je u tom
pogledu sačuvao u državnih i javnih arkivih i bibliotekah. Da je u obće ruska
šumarska literatura od svih slavenskih najbogatija, to nam svjedoči već i god.
1878. izdani „Prvi sistematični popis šumarskih knjiga, izdanih na ruskom jeziku"
gospode Vereha i Rudskija.


Kad se je pako već jednom u ovom listu povela rieč o šumarskoj ruskoj
literaturi, budi i meni dozvoljeno, da se u kratkih crtah osvrnem bar na njeke
važnije novije proizvode njezine.


Prelazeći ovime na sam predmet nazočne razpravice, iztaknuti nam je
prije svega djela, odnoseća se na naukuotaksaciji, kojoj se nauci i od
strane ruskih šumarskih pisaca već odavna osobita važnost podavala. Od novijih
diela na tom polju iztaknuti nam je ponajprije ,,šumsku procjenu" profesora petrogradske
akademije A, Rudskij-a, koju je on g. 1880. objelodanio; već g. 1878.
pako izdao je bio profesor Šafranov prevod poznate »dendrometrije" od Baura,
dočim je istodobno ravnatelj šumarsko-gospodarske akademije u Moskvi, K. Arnold,
izdao prevod Kunceove „dendrometrije", P. Korsini prevod Heyerove
nauke „o statiki", D. Kravčinski pako sam „rukovodstvo za ocjenjivanje šuma".


Nješto kasnije pako, t. j . god. 1880—1884., izdali su U. Turskij, Živkov
i Buš šumsko-procjenbene pomoćne skrižaljke i skrižaljke za proračunavanje
sadržine debala, dočim je S Oljsevskj jur prevode laznih Presslerovih diela
objelodanio, ne manje izdan bje prevod Judeichove procjene.


Nauka o šumskoj tehnologiji takodjer je za to vrieme dosta obilno
obradjivana. Tako je god. 1883. izdao profesor D. Kaigorodov ruski „šumarskotehnologički
riečnik", profesor Šafranov pako prevod poznate ,N6rdlingerove
tehnologije", dočim je god. 1882. E. Asmus izdao prevod Burkhardtovog diela