DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 534 —


burga, izjavi se proti sadjenju jele, pošto po njegovom izkustvu takove sadjene
jelove sastojine najviše trpe na truleži srdca.


Na to bude jedno sjemenište pregledano i pronadjeno u uzornu redu. Zasijano
je bilo sa omorikom, jelom i borom. Jelove biljke bijahu zaštićene pleterom
od pripeke sunčane. Tu priliku upotrebi šumarski savjetnik Fekete, da
pokaže članovom svoje novo šumsko sijalo uredjeno za omorikovo, borovo i
ariževo sjeme. Stroj je uredjen po Šuberovu sistemu, te potrebuje dva radnika.
S njim se dosta brzo posluje te je i sjeme zasijano jednako po površini. Nu
radi svojih preširokih izbacila dolazi preveć sjemena na tekući metar kolesa,
s toga se može preporučiti samo za odgoj jednogodišnjih biljka za presad.


Za toga dodje i vlak, te se članovi izleta odvezoše preko postaja Kremiiica
i Janoshmgj u Turocz, da vide tamo umjetnu pilanu, pripadajuću tvrdki
Josipu Filipu Gleisinger. Po programu imali bi članovi i šume razgledati, nu
oni zadovoljiše se s tim, da si točno pogledaju pilanu. Pilana je sagradjena za
izrabljenje 784 jutra šume, pripadajuće gradu Kremnicu. Ovdje je držao profesor
Sigismund Szeczi predavanje o pitanju: „U kojem obliku imade se drvo pilana
m predati i do kojih dimensija mogu iste izraditi drvo koristonosno?" Po
mnienju referenta imalo bi se davati drvo uvjek u dugačkih dimensijah, jer se
onda cielo stablo upotrebiti može. Šumoposjednik nebi onda kvarovao, izradjujuć
tanje krajeve stabla za gorivo, a isto tako dobila bi pilana materijal u svih
dimensijah, te bi mogla sve moguće naručbine obaviti. Po izkustvu njegovu može
biti stablo dugačko do 8 cm. gornjeg promjera. Nu onda se ne smije računati
kubični sadržaj po srednjem promjeru, jer onda kvaruje vlastnik šume, nego
se mora misliti deblo đieljeno u dva jednaka diela, koja se imadu svaki za se
proračunati. To dokaza on mjerenjem drva na skladištu. — Kašnje pregledanja
pogosti ih poduzetnik gospodski, a onda krenuše večernjim vlakom u kupalište
Stubnja.


Sutradan morade se odustati od pregledanja šuma radi kiše, te je mjesto
toga obdržavana bila zaključna sjednica u jedaćoj dvorani kupališta. Predmet
sjednice bijahu pitanja, dana od gospodarskog ravnatelja vojvode Koburžkog,
Vincenca Viraga, i to: 1. Neka izpita i ustanovi povjerenstvo, sastojeće se iz
članova šumarskog i gospodarskog družtva, koji način gospodarstva se najbolje
izplaćuje kraj raznih obhodnja. 2. Neka se uredi šumska paša tako, da se
izluči jedan dio šume, u kojem će biti paševina glavnom svrhom, a dobivanje
drva nuzgrednom.


Prvo pitanje bude skinuto s dnevnoga reda, pošto je već dovoljno izcrpljeno
od najznamenitijih strukovnjaka. Preko drugog pitanja bje živahno
razpravljano, te se i predsjednik grof Tisza uticao u razpravu. Napokon bude
zaključeno na predlog Ignjata Rotha, c. kr. ravnatelja krunskih dobara, da se
ifna dozvoliti šumska paša tamo, gdje se tim neslabi snaga tla, uz potrebita
Ograničenja, t. j . da ministarstvo postupa po dosadanjih načelih. Tamo, gdje
se je bojati, da bi pašarenje izcrpilo rodnu snagu tla, ima se bezuvjetno zabraniti.