DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 498 —


Kolar Ivan, nadšuraar kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu.
K6r(3škenyi de Prona Vjekoslav dr., referent kod kr. zemaljske


vlade, odjela za bogoštovje i nastavu, u Zagrebu.
Kraljević pl. Ladislav. nadšumar kod kr. županijske oblasti u Požegi.
Kuzma Julijo, nadšumar kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu.
Mocnaj Dragutin, šumarsko-tehnifeki dnevničar kod šumarskoga nad


zorničtva kr. zemalj. vlade u Zagrebu.
Nanicini Dragutin, kot. šumar kod II. banske iraov. obćine u Petrinji.
Padežanin Jovan, c. kr. šumar, pristav u Visokom — Bosna.
Pausa Gustav, nadšumar i upravitelj gospodarstvenog ureda II. banske


imovne obćine n Petrinji.
PoJaćek Dragutin, abiturient šumarstva visoke škole za zeraljotežtvo
u Beču.
Prokić Makso, nadšumar i upravitelj gospodarstvenog ureda petrovaradinske
imovne obćine u Mitrovici.
Bački Vatroslav, šumarski povjerenik kod šumarskoga nadzorničtva


kr. zemaljske vlade u Zagreba.
Badošević Mijo, vlast, šumarnik u Kutjevu.
Sacher Josip, vlast, šumar u Petrievcih — Bizovac.
Slapničar Eduard, šumarski procjenitelj kod gospodarstvenog ureda


križevačke imovne obćine u Belovaru.
Šugh pl. Jaroslav, obćinski kot. šumar u Zlataru.
Turković Ernest, vlast. kot. šumar u Kučancih — dolnji Miholjac.
Zikmundovsky Ferdo, c. kr. zemalj. šumarski nadzornik kod daim.


namjeslničtva u Zadru.


Napomenuv u prednavedenom vriedna imena naših pomagača, izrazujemo
jim ovim najusrdniju zahvalu za njihov mar i podporu, doprinesenu
u naš jedinstveni rad.


Nastojmo i u buduće zajednički dielovati na boljak šumskoga gospodarenja
u obće, a naročito pako mile nam domovine, držeć se već postavljenoga gesla:
^goji, njeguj i čuvaj šumu, crpiv podjedno umnim šumarenjera
iz nje prihod". Označenim pravcem stupajmo dakle složno napried, imajuć
jedino na umu „neumorno i uspješno zajednički raditi na polju
racionalnoga šumarenja na temelju teoretičke i praktičke
znanosti´´.


Strukovni sastavci i razprave nagraditi će se dotičnim suradnikom i u
buduće razmjerno prema važnosti i vriednosti sadržaja po pristojbenom cieniku,
ustanovljenom po našem upravljajućem odboru, a odobrenom po glavnoj skupštini
šumarskoga družtva.


Sve dopise i ostala pisma, odnoseća se na naš strukovni organ, molimo i
nadalje upraviti pod naslovom „TJrednifitvo Šumarskoga lista u Zagrebu".


Zagreb, 30. studenoga 1887. Urednlčtvo.