DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Rieč posije skupštine šumarskog družtva.


Šumarska skupština bi i prodje, i tko na istoj aiije bio, a uzev u obzir
onaj ogromni i raznovrstni posao, koga je skupština mešila, nebi ni vjerovao,
da su se svi predmeti mogli dokončati u vremenu od jednog dana, što trajaše
skupština. Da se je pako to postiglo, mora se u prvom redu pohvaliti ona liepa
zamisao upravljaju(!eg odbora, da je on sa donle pridošlimi članovima skupštinskiiiii
dan prije konferenciju imao, te se tom prilikom u užem krugu razpravljalo
o tora i doprinielo, da su svi predmeti na dnevni red doćij te i jezgrovito
riešiti se mogli.


A da se i najmanje ne krnji važnost dosadanjih skupština, ipak se mora
priznati, da je ova jedna od najglavnijih bila, jer se je zabavljala riešavanjem


— pored inih predmeta — pitanja o potrebi preustrojstva šumarske uprave u
Oeloj zemlji, a s druge strane nemože se ni to prešutiti, da je ona ne samo
izvanrednim liepim brojem članova, već tako rekuć od svijuh krajeva zemlje
zuhtupana bila. - Šumarska skupština, uvidiv nuždnost, prihvati jednoglasno
reviziju zakona o imovnih obćinah, te i rezoluciju o preustrojstvu šumarske
uprave u županijah — a time jasno izreče potrebu preustrojstva cjelokupne
zemaljske šumarske uprave.
Ma da je uprava imovnih obćina od urbarijalnih, odnosno županijskih,
raznolika, ipak nemože sg jedna bez druge riešiti, jer oboje u glavnom mora
jedno te isto nač^ovljolje reći temelj imati, te je posve korektno. Ma je jedno
pitanje s drugim iv^ojenQ, što se iz zaključka skupštinskog uvidja, kojim se
visoka kr. zem. viaBa.,i^li-, da što skorije sazove povjerenstvo, koje bi ustanovilo
načelo, na ten^glju.koga da se cjelokupno šumarstvo uredi.


No dokle se u načelu riešava ili misli riešiti, nuždn-6 je gradju prikupljati,
nuždno je kupiti podatke, te na čistac izvesti sve dosadanje mane.


Ono, što je prilikom razprave u šumarskoj skupštini nadano, moglo je
služiti u nekoliko, samo da se nuždnost preustrojstva prizna, medjutim da za
razpravu samoga preustrojstva služi, posve je neznatno, te se o tome mora
jošte mniigo i mnogo govoriti, a da se ovo predhodno mora izvesti, držim, da
neće nitko poricati tim manje, što izvedenje ovih predradnja iraade ujedno kao
ravnalo kod usvajanja samoga načina služiti.


Samo unapred priugotovljenom gradjom te pođpunim označenjem svijuh
mana dosadanjeg stanja šurairstva može se označiti siguran pravac, kamo buduće
uredjenje šumarstva ciljati treba.


Hoće li se pak glavni nadzornik zvati savjetnikom ili kako drugač, hoće
li biti podsavjetnika ili ne, — to je nuzgredna stvar, a bez zamierke bi rekli,
da time, kako će se ovaj ilfc,onaj zvati, „neće šuma bolje zeleniti,^
Glavno je osnovati čvrst i zdrav temelj, jasan djelokrug šumaru postaviti,


, dati mu \eću samoupravu, odrediti mu ra/;mjeniu kolikoću jutara šume na
´ upravu, platiti ga primjerno, i to s gotovim novcem, a ne kojekakvim depu


37