DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br.
12. u ZAGREBU, 1. prosinca 1887. Gocl. XI.


Izjava uredničtva.


Ovim svezkom završujemo jedanajsti tečaj našega družtvenog organa
„Šumarski list".


Povodom ovim smatramo si za dužnost sjetiti se naših vriednili sustručara
i prijatelja, koji nas pomno pratiše i podupiraše u našem radu oko unapredjivanja
naše liepe zelene grane tečajem ove godine, a naročito zahvaliti se njim na
podpori, koju nam pružiše, doprinesav bud u člancih i strukovnih razpravab,
bud u raznih viestih i inih crticah mnogo poučna i zanimiva na korist naše
strukovne zajednice. Medju ostalim pomagaše nas tečajem ove godine sliedeća


p.
n. gospoda:
Antoš Ivan, obćinski kot. šumar u Slatini.
Bačić Antun, drvarski trgovac na Rieci.
Barišić Pavle, šumarski procjenitelj kod petrovaradinske imovne obćine
u Mitrovici.
Benak Vinko, nadšumar i upravitelj gospodarstvenog ureda I. banske
imovne obćine u Glini. *
Bogoević Tomo, protustavnik i računovodja kod križevačke imovne


-obćine u Belovaru.
Bona Marino Nobile de, šumar kod kr županijske oblasti u Ogulinu.
Borošić Andrija, slušatelj šumarstva na c. kr. visokoj školi za zemljo


težtvo u Beču.
Donadini Ivan, obćinski kot. šumar u Kastvu.
Fischbacb Robert, šumarski povjerenik kod šumarskoga nadzorniciva


kr. zemaljske vlade u Zagrebu.
Hlava Dragutin, kr. profesor šumarstva na gospodarsko - šumarskom


učilištu
u Križevcih.
Hranilo vi ć Andrija, vlast. šum. pristav u Kutjevu.
Ilijć Dušan, šumarski procjenitelj kod gospodarstvenog ureda otočke


imovne obćine u Otočcu.
Kesterčane k Fran Žaver, nadšumar kod kr. županijske oblasti u
Zagrebu.
35
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 498 —


Kolar Ivan, nadšuraar kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu.
K6r(3škenyi de Prona Vjekoslav dr., referent kod kr. zemaljske


vlade, odjela za bogoštovje i nastavu, u Zagrebu.
Kraljević pl. Ladislav. nadšumar kod kr. županijske oblasti u Požegi.
Kuzma Julijo, nadšumar kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu.
Mocnaj Dragutin, šumarsko-tehnifeki dnevničar kod šumarskoga nad


zorničtva kr. zemalj. vlade u Zagrebu.
Nanicini Dragutin, kot. šumar kod II. banske iraov. obćine u Petrinji.
Padežanin Jovan, c. kr. šumar, pristav u Visokom — Bosna.
Pausa Gustav, nadšumar i upravitelj gospodarstvenog ureda II. banske


imovne obćine n Petrinji.
PoJaćek Dragutin, abiturient šumarstva visoke škole za zeraljotežtvo
u Beču.
Prokić Makso, nadšumar i upravitelj gospodarstvenog ureda petrovaradinske
imovne obćine u Mitrovici.
Bački Vatroslav, šumarski povjerenik kod šumarskoga nadzorničtva


kr. zemaljske vlade u Zagreba.
Badošević Mijo, vlast, šumarnik u Kutjevu.
Sacher Josip, vlast, šumar u Petrievcih — Bizovac.
Slapničar Eduard, šumarski procjenitelj kod gospodarstvenog ureda


križevačke imovne obćine u Belovaru.
Šugh pl. Jaroslav, obćinski kot. šumar u Zlataru.
Turković Ernest, vlast. kot. šumar u Kučancih — dolnji Miholjac.
Zikmundovsky Ferdo, c. kr. zemalj. šumarski nadzornik kod daim.


namjeslničtva u Zadru.


Napomenuv u prednavedenom vriedna imena naših pomagača, izrazujemo
jim ovim najusrdniju zahvalu za njihov mar i podporu, doprinesenu
u naš jedinstveni rad.


Nastojmo i u buduće zajednički dielovati na boljak šumskoga gospodarenja
u obće, a naročito pako mile nam domovine, držeć se već postavljenoga gesla:
^goji, njeguj i čuvaj šumu, crpiv podjedno umnim šumarenjera
iz nje prihod". Označenim pravcem stupajmo dakle složno napried, imajuć
jedino na umu „neumorno i uspješno zajednički raditi na polju
racionalnoga šumarenja na temelju teoretičke i praktičke
znanosti´´.


Strukovni sastavci i razprave nagraditi će se dotičnim suradnikom i u
buduće razmjerno prema važnosti i vriednosti sadržaja po pristojbenom cieniku,
ustanovljenom po našem upravljajućem odboru, a odobrenom po glavnoj skupštini
šumarskoga družtva.


Sve dopise i ostala pisma, odnoseća se na naš strukovni organ, molimo i
nadalje upraviti pod naslovom „TJrednifitvo Šumarskoga lista u Zagrebu".


Zagreb, 30. studenoga 1887. Urednlčtvo.