DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br.
12. u ZAGREBU, 1. prosinca 1887. Gocl. XI.


Izjava uredničtva.


Ovim svezkom završujemo jedanajsti tečaj našega družtvenog organa
„Šumarski list".


Povodom ovim smatramo si za dužnost sjetiti se naših vriednili sustručara
i prijatelja, koji nas pomno pratiše i podupiraše u našem radu oko unapredjivanja
naše liepe zelene grane tečajem ove godine, a naročito zahvaliti se njim na
podpori, koju nam pružiše, doprinesav bud u člancih i strukovnih razpravab,
bud u raznih viestih i inih crticah mnogo poučna i zanimiva na korist naše
strukovne zajednice. Medju ostalim pomagaše nas tečajem ove godine sliedeća


p.
n. gospoda:
Antoš Ivan, obćinski kot. šumar u Slatini.
Bačić Antun, drvarski trgovac na Rieci.
Barišić Pavle, šumarski procjenitelj kod petrovaradinske imovne obćine
u Mitrovici.
Benak Vinko, nadšumar i upravitelj gospodarstvenog ureda I. banske
imovne obćine u Glini. *
Bogoević Tomo, protustavnik i računovodja kod križevačke imovne


-obćine u Belovaru.
Bona Marino Nobile de, šumar kod kr županijske oblasti u Ogulinu.
Borošić Andrija, slušatelj šumarstva na c. kr. visokoj školi za zemljo


težtvo u Beču.
Donadini Ivan, obćinski kot. šumar u Kastvu.
Fischbacb Robert, šumarski povjerenik kod šumarskoga nadzorniciva


kr. zemaljske vlade u Zagrebu.
Hlava Dragutin, kr. profesor šumarstva na gospodarsko - šumarskom


učilištu
u Križevcih.
Hranilo vi ć Andrija, vlast. šum. pristav u Kutjevu.
Ilijć Dušan, šumarski procjenitelj kod gospodarstvenog ureda otočke


imovne obćine u Otočcu.
Kesterčane k Fran Žaver, nadšumar kod kr. županijske oblasti u
Zagrebu.
35