DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 9     <-- 9 -->        PDF

457 —


Ogrieviiog drva . . . 731.397 q po 6-0 q po ni´´* = a21.000 nr´
ugljena clrv. .
gracije tvrđe ,
gradje melike
.
.
.
.
.
.
.
.
.
124.000 q
7G5.863 Cl
466.074 q
´
w
j)
j )
20-07o
8*0 q
5-0 q
(po težini)
po m^
„ m´^
=
=:
:=^´
103.000 iJi´*
1)5.73o nr´*
93.215 nv*
rezane gradje tvrde . 732.628 q fl 8-0 q . ni^ :— T 91.578 m´
rezane gradje iDelike . 504.236 q » 5 0 q « m´ ^==J 1O0.847 nr´
željezn. podvlaka . . 472.169 q V 8-0 q „ Ili´ = 59.021 m^
dužica . . . . , 2,051.169 q » 8-0 q „ iti´^ =. 256.396 m^
iznos . ´ . 921.690 m^


koji šumski proizvodi predstavljaju vrieduost od 21 miliun forinta. Računamo
li ođpadke pri izradbi s 407o, to iznaša surova drvna gromada po prilici
l,5C0.00O ml Ovdje nije u račun uzet neznatni izvoz od oplatica i palica.
Nadalje sastoje se šumski proizvodi za izvoz od kore za treslovinu 351.225 q
u vriednosti od 4-6 miliuna, šiške 65.258 q u vriednosti od O´O miliuna, rujevine,
vallone-e, vrbovog šibja i smole. Po procjenbeiiom katastru ustanovljen je
čisti prihod sveukupne države sa 9,712.000 forinta ili 61 novč. po ralu, za
Ugarsku posebno s 57 novč., a za Hrvatsku i Slavoniju sa 78 novč. po ralu
popriečno. Ovu procjenu možemo približno označati pravom, buduć da razmjer
čistoga prihoda kod državnih šuma, računajuć razmjer od četiri godine, 80 novč.
po ralu iznaša. Glede prihoda iz državnih šuma upozorujemo cienjene čitatelje na
skrižaljku XXXIV, u kojoj se označuje dotični proračun.


Prava služnosti u ugarskih šumah ođterećena su u 12.976 obćinah,
dopo urbarialnih selištih (posjed po kakvoći tla od 12 do 30 rali) i to tako, da
je za takov posjed prama vriednosti služnosti 1-5 do 16´5 rala kao odkupni
jednačak -izlučen, i predan na sve ovlaštenike jedne urbarialne obćine.


U vojnoj krajini postupalo se pri ođkupu tih prava sasvim jednostavno,
tu se naime za namirenje svijuh prava dotičnih žitelja izlučila polovica obterečene
površine po vriednosti šume. Obćine ležeće u obsegu jedne te iste bivše
krajiške pukovnije gospodare sa svojimi sumarni kao sa zajedničkom imovinom,
ter sačinjavaju po pojedinih pukovnijah tako zvane imovine obćine ili compossesorate.


Skrižaljke XXIL i XIII. izkazuju nam postojeće komunikacije; nu
pošto je do sada država osobitu svoju pažnju obratila na izgradjenje potrebitih
željeznica, to dakako nije se moglo nuždnih cesta izgraditi i vode priulagoditi
za jeftiniji izvoz odnosno promet. Ugarska ima 8900 km. normalnotračnih i
620 km. vicinalnih željeznica; 71G0 km. državnih, 33.514 municipalnih i županij.
cesta a po prilici 45*000 km. obćinskih puteva. Duljina brodonosnih rieka
i kanala iznaša 2895 km.


Željezničke ciene su za izvoz šumskih proizvoda po Bedo-vom navodu,
imenito za unutarnji promet, nepovoljne. Za kameno ugljevje postoje znatno
niže ciene, nego li za ogrievno drvo i za drveni ugalj; unatoč tomu, što l8*´/o
svib tovara god- 1884., ukupno 2,757403 bačve — šumski proizvodi sačinja^