DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— , 455 — ´
u oilalečenil) bukovih i njekili oiiiorikovih Atimah, na površini po prilici od jedne
petine čitavoga šumišta, nagomilali su se s vremenom znatni drvni šuvišci, a
to s toga, što nije bilo nikakove prodje.


U aerar. šumah je sadanja zaliha u hrasticih za ]8,400.000m´^ manja, nu
u bukvicih za 28,700.000 nr^ veća, nego li normahia. Baš ovi razmjeri bijahu
rajeriloiB, da je u ministarstvu u načelu ustanovljeno temeljem § 17. šumskoga
zakona, da se u šumah, gdje se racionalno gospodariti mora, smije godimice
onoliki dio površine posjeći, koHko obhođnja godina broji; tim dakle osniva se
užitak ne na drvnoj gromadi, nego na površini..


Od nuzgrednih užitaka glavni su paša, žirovina i šiška. U obće
slobodna paša u šumah ugarskih igra veliku ulogu, blago se riedko gdje u
stajah timari, a da kako usljed toga trpi znatno šumsko gospodarenje. Stoke
se mnogo više tjera na pašu, nego li pašnjaci hrane pružaju, a tim pako sve
to manje potonjih nestaje; na obroncih i stranah gorja nalazimo mnogo nogostupa,
nastavših ugonom stoke. Unatoč tomu, što se liv de, vrtovi i strništa
ujedno sa šumom rabe za pasu, to ipak je vehka oskudica na pašnjacih;


Po skrižaljci XIL izkazuje se cielokupni broj marve a zemlji, stegnut na
veliku stoku, 8,300.000 komada. Bedo računa, da je za prihranu jednog marvinceta
tečajem pol godine u lietnoj dobi potrebito 20 met. centi sena, a za
ukupnti marvu 166 miliuna met. centi. Po katastru zapremaju pašnjaci 7,495.726
rali, a prihod po lalu nemože se više uzeti od 5 met. centi, dakle ukupno
37,478.600 met. centi trave, a računajmo, da prihod ranije i kasnije paše od
6 miliuna.rali livada i 23 miliuna rali oranica i vrtova po 3 dotično 2 met
centa iznaša, to čini najviše 64 miliuna met. cent Iz toga sliedi, da 7.a pokriće
poti´ebštine ljetne paše samo 102 miliuna met. centi prihoda paše i trave ima,
uianjka dakle još 64 met. centa sena t. j . za ´3 miliuna komada marve. Za to
nadomjestiti, valja marvu u šumu upuštati na pašu, gdje se po odbitku zagajenih
prediela ništa više nego 10 miliuna rali za pašu izpostavlja, a računajuć
1-5 met. centa, svega 15 miliuna met. centi za naknadu gornjega manjka preostaje.
To je u istini žalostni pojav! Punim pravom napominje pisac pri koncu,
da se došlo izrabljivanjem šuma već skoro do krajne točke.


Priho d drv a izkazuje potanko skrižaljka IIL prema katastralnoj procjeiu
po pojedinih vrsti drva, vrsti uzgoja i stojbine za sva šumarska nadzorničtva i
županije. Ovaj isti predmet označuje i V. i VI. skrižaljka; prva nam predočuje
uporabni piihod po rali na temelju faktičnih podataka, crpljenih u državn´li
šumah tečajem trogodišnjega razdobja; a potonja skrižaljka pako pokazuje nam
tek prirasta glavnih ^rsti drveća, izmjerenoga na pojedinih stablih. Prihod
materiala u ugarskih šumah je osobito visok; 47% šuma uvrštena su prva tri
razreda stojbinske vrieđnote, đočim je šest takovih razreda ustanovljeno. Ovdje
se neracnna samo s povoljnim! čiubenici stojbine, nego takodjer i s predpomenutimi
odnošaji zalihe i dobnih razreda. Po katastralnoj procjeni proračunan je
ukupni drvni prihod u zemlji glasom skrižaljke IV< sa 28,315´818 m^ ujedno