DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 454 ~
Tisi i Temešu, prije najliepši hrastici, sada su kaljuže i močvare; aerar. šume,
izkrčene od prije uzduž Maroše kod Arađa i Mondorlaka, sada su polja, zastrta
šljunkom. Što se propustilo uzgajati u obćinskih i privatnih šumah, a paša se
uživala neograničeno u starih sječinah, to je veliki dio šuma formalno opustošen.
A i u državnih šumah valja još do IOO.OOO rali pošumiti i zagajiti, koja neurednost
potiče još od prvašnjih vremena. Još i dan danas pocinjaju. se u izto&
nora i južnom predielu šumski požari sbog paše, a znatna prodaja oguljene
kore za treslovinu prieti mladim hrasticim i omoricim, povodom kojega nuzužitka
su ove mlade šume u novije doba većkrat žrtvom pale.


I glede uporabe šuma daje nam pisac žalostnu sliku, dosađanjega
bezumnog izrabljivanja šuma. Za vrieme kmetstva do god. 1848. rabile se su
šume u glavnom samo za pašu i žirovinu, ter za pokriće mještnih potrebština
na drvu, izuzev tu one šume, gdje je bilo prometa na vodi i gdje su postojale
rudare. Nu i to nije bilo za one predjele od koristi, nego dapače od velike
štete, što nam za dosta označuju sada velike pliešine i pustoši. Čim se željeznice
pogradiše i tim se otvori trgovina, podpadoše i šume nemilice bezobzirnom
haranju; šumoposjednici, nepoznav pravu cienu, protepoše najvrieđnije šume
skoro za ban badava. Pri tom dakako vađiše se iz šume najliepši sortimenti,
liije se ni najmanje pazilo na odpadke u šumi; da je takav postupak na pored
sjcčina veoma nepovoljno dielovao, razumie se samo po sebi, a isto tako nije
se pazilo na gajenje tih sječina, nego se je imenito paša po svuda rabila.
Usljcd toga neima sada u mnogih šumah veleposjednika one drvne gromade,
koja bi se obzirom na umno gospodarenje nalaziti morala, i tako pripadoše i
urbarialnim obćinam već sasječene i poharane šume.


Jedni, te isti odnošaji postojahu i u hrvat.-slavonskim predielim i u vojnoj
krajini. Šume se ni najmanje nisu čuvale, ter za slučaj, kada se je zahtievala
od krajišnika kakova znatnija usluga u ratno ili mirno doba, tada bjehu istim
dozvoljeni veći užitci u šumah.


Sve ovo pređnavedeno mora sada na bolje okrenuti. Šumski zakon od
godine 1879. odredjuje § 17., da se ima u šumah (iržavnih, municipalnih, obćinskih,
nadalje u takovih, koje su vlastničtvo javnih i privatnih zaklada, fiđeikomisa,
suposjednika, akcionih družtva, crkvenih osoba i korporacija, koje šume
po skrižaijki II. zapremaju površinu od 13,294.492 rala ili 67´02Vo sveukupne
površine u zemlji, gospodariti po načelih potrajnosti i na temelju točno sastavljenih
gospodarstvenih osnova, koje je ministarstvo odobrilo. Šumski posjed
privatnika, u svemu 33**/o, ima se samo uzgajati, i to jedino gdje je absolutno
šumsko tlo, izuzam slučaj, ako nesluži takova šuma za zaštitu. Obzirom na
okolnost, da je znatni dio šumskog posjeda u rukuh Ijudih poštenih i značajnih^
to se možemo sigurno nadati, da nam je zajamčeno i dobar uspieh od odlučnog
provadjanja z:,kona.


Nadalje je Bedo dokazao, da neima u Ugarskoj onoga preizobilja drvne
zalihe, 0 kojoj se sveobće mislilo, imenito s tim, da manjka razmjerno treći
dio fundus instruetus-a a niti nepostoji razmjer postupnih dobnih razreda, gamo