DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 491 —


Lov n a međjede. Kako kujemo iz domadlh novina, ustrcljctia su ovih dana na
iovMh vlastelinstva Severi n kraj Karlovca, spadajudog Eiminuclu pl. Vraiucaiiiju, tri
medjeda. Dva ustrielio je poBJednik Vladimir pl. il aipcr-Si gctsk i, trećega
pako vlastelinski šumar Dragutip Hrska . Čestitamo sretnim lovcem, a pocijedno opažamo,
da se skoro svake godine na lovistih pomenutoga vlastelinstva po koji medjed ubije.


Osobne viestL


ImeDOvanje. Kralj, zemalj. vlada, odjei za unutarnje poslove, imenovala je na
predlog gospodarstvenog ureda i gospodarstvenog odbora gradiške imovne obcine rlosadanjega
privrero. šumar, taksatora Dragutin a Kn dl 6 a d(^/ii]if.i vnim taksatorom, a
abiturienta šumarstva Milan a Škorić a privremenim žiimar. vježbenikom u obsegu
pomenute imovne obćine, pridiellv prvoga k gospodarstvenom uredu /a }}rovedbii i ovidenciju
šumsko-taksatornili poslovaj potonjega pako ka kot. šumariji u No\^ojgradiški
na službovanje.


Nadalje imenovan je abiturieht Šumarstva Draguti n Moeuaj priv. šumarskotehniČkim
dnevniSarom kod kr. šumarskoga nadzorničfcva zemaljske vlade.


Umro. _ M ibaj lo Zanner, c. kr. umirovljeni šumaroik bivše krajiške uprave.
umro je dne 22. listopada t. g. u Petrinji u G7. godini dobe svoje. Pokojnik rodio
se u Vinkovcih god. 3820. a stupio je u državnu krajišku šumarsku službu, svršiv
potrebite strukovne nauke na postojavsem c, kr. šumarskom učilištu u Mariubrunnu,


1. travnja 1846. kao šuma r kod bivše petrovaradinske krajiške pukovnije. Odavle
bje premješten u istom svojstvu k brodskoj bivšoj pukovniji dne 1. studenoga 184^*.,
a promaknut dne 16. veljače 1851. na Čin Wal d ber ei t era ; zatim je \. srpnja IBoG.
u istom činu premješten k petrovaradinskoj pukovniji. Prigodom preustrojstva šumarstva
u krajini bje imenovan nadšumarom II, raz. 1, veljače l8of», kod potonje pukovnije,
ter premješten odanle 1. studenoga 1860. k rumunjsko-banalskoj bivšoj pukovniji u
Karansebeš, a zatim 1. veljače 1862. u istom činu k li. bnnskoj pukovniji u Petrinju,
gdje je promaknut 8. studenoga 1865. na čin nadšumar a 1. razreda. Oudje g.-^
nadje i preustrojstvo šumarstva god. 1871., kojom prigodom je imenov^in nadšumaro m
novog a sistema . Nadalje bje iz Petrinje premješten 1. rujna 1874. k c. kr. Šumarskom
uredu u Gospić, na sto uzsliedi njegovo imenovanje Šumar nikom II. razreda
1. sieČnja 1876. U potonjem svojstvu stavljen je na vlastitu molbu u stanje mira
koncem listopada 1877. U svemu je neprekidno služio ^1 godinu i 7 mjeseci.
Pokojnik bio je mirne i čedne čudi, obče naobražen u svojoj struci a k tomu
izvrstan lovac i streljač na nišan, gdje je mnogo nagrada odnio, nadalje osobito štovau
i ljubljen koli od svojib sustrnoara, koji ga pobliže poznavaše, toli od podčinjenog mu
osoblja sbog svojega čestitoga značaja. Pokoj mu duši!


Državne pođpore. Kralj, ugar ministarstvo za poljodjelstvo, obrt i trgovinu
podielilo je i ove godine podpore u iznosu po 300 for. našim domaćim sinovom, koji
su s dobrim uspjebom položili izpit zrelosti, za polazak nauka na kralj. ugar. šumarskoj
akademiji u Stavnici. Iste podpore dobiše: Ber gwald . Gusta v, Mengemann
Cvjetko, Obradovii Milan, Pe^rik Rudolf i Ugarkovič Milan. Sada se
još nalazi na pomenutoj akademiji Vukovi Č Petar , a prošle školske godine svršiše
nauke na istoj dva naša zemljaka, kao Što u VIII.-—IX, broju šumarskoga lista javismo,
koji će valjda do skora namješteni biti.


Sitnice.
. Izpravak. U broju X. našega lista nadjosmo, da je imenik Članova družtvenih,
koji prisustvovaše zadnjoj glavnoj skupštini našega đružtva u Zagrebu, nepodpun. S
toga javljamo naknadno, da je i kot. šumarg. J. Malna r iz Ivt^uca kod iste skupštine
takodjer bio. , .,, . ..,...,..´