DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 42     <-- 42 -->        PDF

-´: l^-:: - " ´--´´^ :´:´. r, .´´-Cv,B´i´´´š^4ic-&-^zk pa rkete:-´ ,-
Ukupni izvoz immi 1886. god, 1,503.900 kom., a 1885. god. 1,090,900. Od
toga je otišlo n FraBCtizkii 1,367,000 kom. 1886., a 1,039.500 1885. god. Ostalo
je iz´vfežebo u Ingiežkuj Belgiju i lialiju. ´ /


- Ove rifbjke pokazuju, da je Francazka glavni potrošač naše hrastoviae, i da je
Rieka postala najvažnijim tovarišfcem za pomorske ekspedicije Austro^Ugarske.
´""´ ´ tr ferdeat!x-u stoji ciena našoj dužici još uviek visoko. Berba je u Francuzkoj
u obce´veoma povoljiia. U Cette se pravi burad na vrat ua nos, isto tako u Mezi,
odkuda šalje veliko za Spaniju i Italiju za novo vino. ´ " "


: Usljed velikoga naloga´poskupio je prevož prekomorski za dužicu. Plada se 16
a i 17 franaka po bačvi, do6im se" je prošle godine a i proljetos prevozila po 10-^12
franaka od Kieke i Trsta.


Mjeseca rujna t. g. dovezeno je u Trst 1,900,774 kom. dužice, i to:
^^-- za kti(5u J. B. M. Garrard . . . ." . 1,118,209 koin.
^ ; ´ ;; „ Tb. Scliadelook´ V .´ . .. . 355,701 „;´
„ „ Giov. Pagan . 185,577 „


"´´ ^ """^ ; ^ Cbrist. Gaffinel-, ;´ -´ . .".´ 123.5-50 - „ ´
jj „ Giacomo T. Cravos . . ´. . , 82.721 „
„ „ S, A. Megari. . . .. .´ . . 17.726 „


„ „ Morpurgo et Parente . . . . 12,000 ^


, „ C. Ber-ger & Comp. . . -. 5.200-„


Istoga mjeseca izvoženo je : .
preko Trsta: 789.906 kom. za Francuzku, 415.59rkom. za Italiju, 134,867 kom.
za Fortugaiiju, 72.970 kom. za Englezku; prieko Rieke: 1,944.231 kom. za Francusku,
102.934 kom. za Fortugaliju, 88.748 kom. za Alžir, 38.650 kom. za Italiju,


13.100 kom. za Englezku, što čini ukupuo 3,600,997 komada.
Prema tomu otišlo je što pi^eko Kteke, što preko Trsta: u Francuzku 2,734.137
kom., u-Italiju 454.241 kom., u Portugalsku 237.801 kom,,^ u Alžir 88,748 kom.,
u Englezku 86.070 kom.


Od 2,734.137 dnž´ca, što je u Francuzku uvoženo, stovareno je: u Cetti
2;-287,66i^´kom., u Marsiljiji .315.279 kom., u Bordeaus-u 131.197 kom.
jjEcbo Forest"^ P. B.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


O uzgoja i njegovanju oyieća, uresnog grmlja i drveća. Pod ovim naslovom
izlazi poučna knjiga, do sada trinajsti svezak, tiskom Dragutina Pretnera u
Dubroviku o trošku isprave „Gospodarskoga Poučni ka" a piše ju P. L,
Biankini . Ovo djelo možemo punim pravom nazvati savršenim i ne ima ma premca
u brvatskoj literaturi ^} ima li ep i labko shvatljiv hrvatski jezik, dobre slike u sadržaja
obilnoga i osobito , poučnoga za svakoga. Djelo izlazi u povećoj osminij svezak od 4
tiskana araka stoji 40 novč. bez poštarine, Ovu knjigu preporučujemo najtoplije našim
sustručarom i u obde svakom prijatelju biljarstva.


Lovstvo.


Ubio riedku pticu. Javlja nam naš družtv. član kot. šumar u Zlataru gosp,
Jaroslav., pl. Sug, da-je .ubio u šumi, občine Bedenice (Sv. Ivan Zelina) dne 5.
listopada t. g. crnu, ,kreju (corvus corjacatactes — Tannenbeber^, koja se ovdje kod
nas veoma riedka nalazi. Nadamo se za ^sigurno, da je pomenuti gospodin taj eksemplar
našem narodnomu muzeju priposiao. ., M ,