DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 487 —
Zakoni i normativne naredbe.


Pozivanje lugazskoga osoblja ka kaznenim razpravam. Naredba kr. iirv.slav.-
daim. zemaljske vlade, odjela za pravosudje, od´ 27. lipnja 1887. br. 8378.,
glede pozivaijja lugarskoga osoblja ka kazuenim razpravam o kažnjivih 5mih proti
šumskomu vlastničtvu glasi;


Zagrebačko kr. šumarsko ravnateljstvo priobćilo je dopisom svojim od 18. svibBJa
1887. br. 2552 kralj. zem. vladi, odjelu za unutarnje poslove, da se je opetovano
obratila jedna podredjena kr. kofc. šumarija na neki kr. kot. sud sa zamolbom, da se
nepozivlje podčinjeno lugarsko osoblje k šumsko-kaznenim razpravam putem obćiuskih
ureda, nego da se dostavljaju dotične pozivnice neposredno nadležnoj kr. šumariji. Kako
se pako iz gornjeg dopisa razabire, ostade upitna zamolba do sada bez uspjeba.


Dostavljanje odnosnih pozivnica putem´ nadležnih šumarija jest ved a toga razloga
od prieke nužde^ jer žiteljstvo tako labko nesazna za odsutnost lugarevu iz revira,
a opet nije ni u interesu obćinskih uređaj da se sazna za lugarev poziv ka kaznenoj
oblasti, buđuč da tako prieti šumskomu vlastničtzu velika´pogibeljj koja se pako gornjim
načinom poziva prepriečiti može.


Povodom ovim pozivaju se kraljevski sudovi I. molbe^ neka u buduće humsko
čuvarsko osoblje bud državno, bud imovnih občina, pozivlju samo putem svojih nadležnih
šumarija k dotičnim šumsko-kaznenim razpravam.


Sa drvarskog tržišta.


Javna dražba drva u šumab investicionalne zaklade i kralj. državBoga
šoraarskog aerara, obdržavana bje dne 10. listopada t. g. u Zagrebu. Vec dan prije
moglo se opaz-iti sijaset stranih ljudi na naših ulicah i po kavanah, a na licih i držanju
njihovu vidio se izraz milionarski. Ova su gospoda došla iz Pariza^ Cette, Trsta,
Rieke, Dtlsseldorfa, Stuttgarta, Beča, Barča i t. d, na´ dražbu 11 parcela investicionalnih
šuma, koja je isti dan o podne obavljena otvaranjem oferta po investicionalnom
povjerenstvu. Natjecanje je bilo mnogobrojno i najprije je došla na red parcela Kragunja
broj 3, proeienjena na 128.153 for., dostala ju je bečka „Union-banka" za


158.000 for.
2. Parcela Orljak broj 4, proeienjena na 78.109 for., , do&tali su ju Gummersbach
i Hermann ZSL 99.065 for.
3. Sveno broj 13, procienbena vriednost 97.649 for., dostali su ju M. Vuk &
Sphne u Budapešti za 127.551 for.
4. Paovo broj 14, u vriednosti procienjenoj na 191,062 for., dostalei, su Hirschler
& Co. u Be&n sa 235.500 for,
5. Deš broj 15, procienba 123.557 for.^ dostalci Kriafian Herman u Beču za
156.000 for.
6. Tikar broj 18, proeienjena vriednost 268.549 for., dostaio družtvo: ´Societ4
d´ impoitation de cbene u Barču za 373.000 for.
7. Harače broj 20, proeienjena na 158.689 for.^ dostalac Franjo G-amiršeg u
Mitrovici za 198.400 for.
8, Somovac broj 22. Prociena 248.960 for., dostalae Wilhelm Werhan u Neussu
za 312.690 for.
9. Blata broj 24, procienbena vriednost 90.252 for., dostalci Jo&ias Eissler´s
Sobne u Beču 124.250 for,
10. Smokva broj 26, procienbena vriodnost 26.625 for., dostalci L. S. Hirch
& Co. u Sisku za 36.840 for.
. 11. Jasenova br. 28, procienbena vriednost 201.183 for., dostalac Guido Prister
u Zagrebu za 253.167 for. " - ´ ´