DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 485 —


Ovaj zadnji sistem preporuča se u toliko, što se jedno mnogi predmeti kolegijalnim
viećanjem laglje rtešavaju, a drugo, uzgaja se kod gospodarskog
činovničtva veća samostalnost, kad neima uz bok starijeg činovnika.


Od većeg je interesa pitanje o šumskom ledarstvu. Pita se naime, što je
koristnije, da se redarstvo u šumah povjeri šumarskom osoblju, ili da ostane u
rukuh redarstvene oblasti. Po obćenitih načelih državEie nprave imala bi netaknutom
ostati vlast redarstvenih redovnih organa; neda se ipak tajiti, da je
red u šumah kud i kamo bolji, kad taj posao u prvoj molbi obavljaju šumarski
činovnici, u u viših molbah takova kolegija, u kojih šumarski činovnici, sudjeluju
odlučujućim glasom. To je i opet razlog više za temeljitu strukovnu
naobrazbu šumarskog osoblja, pošto mu državna uprava danas povjerava redarstvene
i kazneno-sudbene agende.


Ako sada ova načela uporavimo na buduću organizaciju šumarske službe
u ovih kraljevinah, razabiremo, da bi u velike olahkotilo rad našim kotarskim
oblastim, da im se oduzme šumsko redarstvo i da se povjeri šumarskom gospodarstvenom
osoblju. Isto tako nalazimo u drugoj instanciji već sada županijskoga
nadšumara kao člana upravnoga odbora — dakle u kolegiju sa odlučujućim
glasom, ter se po tom organizacija šumarske službe lahko prilagoditi može postojećoj
već organizaciji upravne službe.


Još nam preostaje koju progovoriti o šumarskom čuvarskora osoblju. Na
vojničku uredjivalo se čuvarsko osoblje samo izniraice, ako su šumski kvarovi
preotimali mah, ter ih nije bilo moguće svladati redovnlmi sredstvi. Vojnička
je ipak organizacija uviek samo x*relazm stadij, pošto čuvarsko osoblje osim
šumarskog redarstva ima još i taj zadatak, da podporaaže gospodarstvene
činovnike u gojitbi šuma, osobito ako su iz istovrstnih sastojina. Osoblje to
ti´eba da je dobro uvježbano i upućeno o svojih dužnostih. U sveobćem bi nadalje
interesu ležalo, da se i čuvarsko osoblje privatnih vlastnika šuma namješta
ili bar potvrđjuje po šumarskih organih, pošto bi tim veće jamstvo nastalo, da
se šumsko redarstveni poslovi obavljaju jednoliko i nuždnom strogošću, dočim
bi se naravno i od šumarsko-čuvarskoga osoblja privatnih vlastnika tražilo ne
manje poznavanje njegovih dužnosti kao i od onoga, namjštenoga u šumah
urbarskih i imovnih obćina-


U tu svrhu preporučamo živo ustrojenje lugarnica, posebnih dakle škola
za uvježbanje čuvarskoga osoblja, ter izričnu zakonsku ustanovu, da nitko kao
čuvar nemože namješten biti, tko takovu školu nije dobrim uspjehom svršio i
svoje usposobljenje pred izpitnim povjerenstvom dokazao.


Konačno izpovjediti nam je iskreno, da se od organizacije šumarske službe
nenadamo trajnomu uspjehu, ako se temeljito nerieši pitanje eksistencije šumarskoga
i čuvarskoga osoblja, ter tako dugo, dok će osoblje urbarskih obćina
ovisiti 0 dobroj volji obćinskih organa, hoće li ili neće utjerivati njihove plaće,
težko će se šumarska služba popuniti valjanimi silami. Neće dakle absolutno
drugo preostati, van da zemlja preuzme uzde, ter da šumarsko osoblje namješta
poput ostalog državnog činovničtva. , ,. ,