DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 484 —


straSari, ter si zato i neprisvajarao drago, van strogo upravno stanovište, s kojega
nam je prosuditi, kako bi ta organizacija imala upriličena biti, da odgovori
pravim potrebam prakse i upravne znanosti.


Svaka organizacija, ma bilo koje upravne grane, ravna se u prvom redu
po onih zađatcih, koji su odnosnim upravnim organom namienjeni. To temeljno
načelo valja i u šumarskoj službi. Ako je dakle šumska gojitba istovrstna i
jednostavna, ako šumski kompleksi leže u ravninah, mogu se sastavljati i veći
šumski kotari. Usuprot, ako su šumski kompleksi zlo zaokruženi, ako leže u
briežnatih predielih, ako su sastojine iz raznih vrsti drva, pa ako se prigodom
prodaje drva pomno razvrstati moraju, svakako je nuždno, da budu i šumski
kotari manji. I ovdje valja obćenito narodno-gospodarsko načelo, da se šumski
kotari tim više umanjuju, Čim intensivnijom postaje gojitba šumskoga tla.


U posavskih dakle i podravskih nizinah moguće je više političkih kotara
složiti u jedan šumski kotar, usuprot u gorskih kotarih slagati će se većinom
upravni i šumski kotar, budući je koli gojitba. toli nadzor nad sumarni teži i
s većom odgovornošću skopčan. Osim toga ima u krasu sastojina razne šumske kulture,
koje opet traže intenzivniju gojitbu i prigledbu strukovnih šumarskih organa.


Što se samoga činovničtva tiče, to ono naravski treba da bude valjano


naobraženo. U novije doba, kako je poznato, zaprela se borba, koja je i u
domaćoj dnevnoj štampi našla svojih zagovornika pro et contra, što je naime
probitačnije za temeljitu naobrazbu šumarskoga pomladka, dali posebne strukovne
škole, kako s veće strane sada još postoje, ili bi poduku mladih šumara u
temeljnih, pomoćnih i stručnih naukah valjalo prisnovati sveučilištu. Ova bi
zadnja alternativa sigurno bila jeftinija, dočim se izoliran zavod, ako je opremljen
sa svim, što mu je nuždno, velikim samo troškom uzdržavati može.
Bilo kako mu drago, neupuštajuć se ovdje u ocjenu što je bolje, [toliko
ipak stoji, da je napredak šumarske znanosti danas tako znatan i velik, da je
njegovom podmladku treba toliko pripravnoga znanja, koliko i za svaki drugi
staliž. Zato se i traže s veće strane od svakoga slušatelja šumarstva humanitarni
ili realni nauci, dakle s dobrim uspjehom svršene gimnazije ili realke i
položeni izpit zrelosti. U pogledu naobrazbe u šumarskoj struci, valja se držati
stalnog sistema, dakle ili izohranih šumarskih škola, ili spojenje sa sveučilišti,
nipošto pako, kako se gdjegdje snuje, da se nauka razdieli izmedju izoliranog
zavoda i univerze. Takovim bi se načinom pomnožio bez potrebe broj učiteljskoga
osoblja i naukovnih sredstva, ter bi bez dvojbe vremenom nastupila
trvenja izmedju oba ova naukovna zavoda.


Gospodarstvenim činovnikom treba budna nadzora, od strane posebnih
šumarskih nadzornika. Taj ipak nadzor nesraije ubijati samostalni rad u činovniČtvu,
koji opet valja tako uđesiti, da mu se suvišnimi pisarijami nekrati
vrieme, potrebito za rad u šumah, imenice za vrteme kulturnih radnja. Sjedište
šumarskih nadzornika opredieljuje se na dva načina. Ili naime da šumarski
nadzornik stalno prebiva u svom šumarskom kotaru, ili su šumarski nadzoi-nici
stanovitih šumarskih okružja usredotočeni, ter odavle obavljaju nadzorne radnje.