DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 483 ~
,, Uprava pilane sa Mmi sUami, sa radnici u šumi i dovozom; materijala u


pilanu stoji popriecnih godišnjih 15.000 for. kamo se ubraja;
a) jedan šumarski činovnik;
, ;
h)
jedan poslovodja na pilani i jedan na kolodvoru u Pivnici;
c) jedan činovnik računarski na pilani;
d) 14 sila kod pojedinih pilnih ustroja; ,, e)
7 poslujućih sila sa dopremom i odpremom materijala;
g) konji, sluge i radnici u šumi; , j :..-:
h) razni popravci.V ; .


Sile rabljene kod pojedinih pilnih ustroja osim svoje zusluge uživaju tu
dobrobit, da su osjegurane kod osjeguravajućeg njekog đružtva na život, tako
da za slučaj nesreće im obitelj neostaje u skrajnoj bjedi, dočim t3d svih radnih
sila se od njihove zasluge uzteže njeki dio u svrhu tu, da ako koja od istih
oboli, da mu se nuždna Iječnička pomoć, Ijekovi i obskrba bezplatno uzmogne
pružiti, karao su ubrojive i novčane kazne tih radnika, a za slučaj razlaza
svih članova te medjusobne udruge mogući novčani ostatak se medju iste bi:
imao- razdjeliti u razmjerju dobe, u kojoj je pojedinac pri toj pilani neprekidno
poslovao. : :


Braća Deutsch osim opisanom parnom pilanom izrabljuju šume vlastelinstva
vočinskoga sa još 4 vodene pilane, od kojih su tri sa dva i jedna sa jednim
jarmom pila providjene i koje troše godimice do 2000 izključivo jelovih stabala.


Nadalje u tih šumah se izradjuje godimice do poldrug milijona što :tačaka,
što lopata stuhlweissenburžkih — aradskih — bečkih — bugarskih — srbskih
pivovarnih — krušnih — pekarskih i t. d. zatim jarmova, raznih držala, vilu
i t. d. računajuć 25 do 300 lopata, do 20 tačaka i 500 vila od jednog bukovog
stabla prosječno.


Konačno bukovina se ovdje u velikom pougljenjuje, jer ima kao takova
svoju stalnu prodju u Trst.


Vlastelinstvo vočinsko i okolica je po samoj prirodi toli divno ukrašena,
kako malo koja, blizu je tu oholo stršeći vrh Bilo i Papuk sa 1200 m. mor.
visine kao i ubavni Jankovac ter staklana Zvečevo, a :nije´ niti odaleka kupelj
Daruvar, Pakrac, Velika kao niti mnoga okolna liepa imanja tako,, da bi i to
mjesto skupštini nas_ šumara odgovarajuće i prikladno bilo. ^k..


Organizacija šumarske službe.*


Kako vidimo, zanimaju se šumari u novije doba živo za organizaciju´
šumarske službe, poglavitim obzirom na urbarske i krajiške imovne obćine, ter
nas je to i potaknulo, da o toj stvari i svoje mnienje prinosimo, akoprem nismo


* Ovaj (članak vadimo iz „0 bcinar-a", tjednika za uprava i javnm sigurnost*
br..,.40. t. ig.j a rezabiremo iz istog mnienje s drage strane, kako bi trebalo šumarslcu
službu u zemlji urediti. Neka se pojmovi bistre!
*