DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 482 —


´^ ´ Ustroj: pila a) i h) reže od razne daljine 65 do 95 debele trapce idebla
ptama raznoj svrhi´dužinom na tanje iii deblje djelove do na 22 reza (u
kojem potonjem slučaju promjer pojedinih razpiljenih djelova kod ustroja a)
r5"-=- 5-0 cm., kod ustroja h) V — 2*5 cm. iznaša).


Ustroj pila c) razpiljene po ustroju pila a), i 5) djelove trupca i debla
razpiljuje na sitnije komade od razne duljine (na letve, daske, mostnice, motke
It/d . razne širine).


Ustroj pile e), fj i g) pilji vretenasto po ustroju c) odpiljene motke i to
onaj pod e) navedeni komade na 0.5 ni. duljine u okruglo stanje po dužini
sa 32—40 mm. debljine (na pr. za noge stolaca), onaj pod f) komade na
2-10 do 2*37 m. duljine takodjer u okruglo stanje sa 32—40—36 mm. debljine
(na pr. za naslone stolaca i tomu slične svrbe), onaj pod g) komade na raznu
duljinu u okruglo stanje dužinom jednake debljine, koja prem^ svrsi se mienja
(na pr. za noge i naslone stolaca).


Ta parna pilana troši godimice do 2500 stabala, dakle po odbitku svetaca
i inih dana, na koje se neposluje, dnevice prosječno 10 stabala sa 35
do45m\ od koje surovine se do 60% u piljevini i ođpadcih gubi, s kojimi se
potonjim! parostroj loži, dočim piljevina se u blizini pilane spaljuje, da tamo
suvišno prostor nezapremljuje.


Izpiljenoga materiala se prema navedenom od uporabljene surovine dobiva
do 40"/o od koje množine 60% do 66% se računa na robu I. razreda a 30
do 347Q na robu II. razreda.


Dopremanje debala i trupaca đo same pilane iz šume zadaje obilnih
potežkoča, tomu dosljedno isto i znainih novčanih iznosa troši, dočin^ i odpremanje
i^radjenog materijala sa pilane.do prve željezničke postaje (akoprem
baš po dobrih cestah), sa gledišta novčanoga dosta visoko stoji.


Debla i trupci se dopremaju iz šume đo izrađjene kolotečnice (po drvenih
tračnicah EoUbahn) stranom privlačivanjem sa konji od skliza do skliza, stranom
pako spuštanjem po sklizovih. Takav jedan skliz nadjoh ovaj put izgradjen do
kolotečnice u duljini od 70 metara, sa troškom od 50 for. — inđi sa 70 nč.
po tekućem metru.


Kolotečnica je pako od same pilane u šumu izgradjena na duljinu od 6


kilometara po kojoj se na običnih željeznih kolih (kojih ta kolotečnica četvera


ima) dalje u samu pilanu debla i trupci odpremaju. Izgradjenje kolotečnice te


stoji 3000 for, ter ista troškove dovoza materijala u pilanu znatno obaljuje.


Izradjeni pako materijal se iz pilane odvaža đo željezničke postaje u
Pivnicu na udaljenost od 28 kilometara s običnimi koli, za koja se godimice
do 12.000 for. izdaje, dočim bi izgradnja same kolotečnice po drvenih tračnicah
(Rollbahn) na tu udaljenost stajala do 10.000 for uz 2000 for. godišnjih izdaiaka
za uzdržavanje stražara, 2 konja i 2 sluge i nuždnih popravaka, da nebi
ondašnja gorovita formacija položaja takovu izgradnju znatno priečila, dakle i
troškove takove izgradnje znatno povisila.