DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 33     <-- 33 -->        PDF

. — 48X


U tih šumah je stojbina vrlo pogodna za Šumarenje u obće, položaj je


planinski od 1000 m. morske visine prama svim stranam svjeta se strmo ste


rud i izpresiecan s jazi, gudurami i klanci tako, da ta gorska formacija ovdje


mitno otegoćuje transport u obee, a naročito drveta; tlo je razmjerno većinom


criiična rodna pješčana ilovača, na kojoj je obrast i podrast uslied bujne vege


tacije, ter iizdi-žavanja sbođnih mjera pogledom paŠe, porabe stelje, i inih umnih


šumsko gospodarstvenih i redarstvenih načela podpun i izdašan, kako to u


šumah neuredno prebornog načina šiimarenja samo biti može.


Vladajuća vrst drveća je bukva i jela, no prva je pretežnija, đočim javor,
jasen, hrast i grab samo razštrkano se ovdje nalaze,


U tih šuraah se pojavljajuće bujice, vihori sjevernjaci kao i vlastitosti
pojedinih razdobja godine s gledišta mrazova, suše, žege, vlage i t. đ. jesu
po samo šumarenje bez osobita upliva.


Boraveći nedavno u okolici vočinskoj, rado sam se u spomenutih šumah
našao i zadržavao, te me tako jednom zgodom put navede i na jedan tamošnji
šumski predjel zvani „Trešnjevica", koji predjel predmetom naslova si odabrab.


Predjel Trešnjevica prema svojimi svojstvi mogao bi sam odgovarati jednoj
gospodarstvenoj cjelini, a u istom je parna pilana drvarske industrije braće
Deutsch sada postavljena. :


Braća Deutsch imadu izrabljivanje šuma vlastelinstva vočinskoga u najmu
već kroz 8 godina, dočim u istih je prije poslovala tečajem 30 i više godina
tvrdka Herceg & Schwarz.


Braća Deutsch po ugovoru sklopljenom sa vlastelinstvom većinskim, koji
se ugovor od tri do tri godine ponovljuje, plaćaju za svako po volji si u svrhe
izrabljenja odabrano stablo jelovo 8 for. 40 nove., a za bukovo 3 for. 15 BOVČ
drvne pristojbe bez obzira na kubičnu zapreminu, dočim za materijal drvni,
koji se za izgradnju i popravak šumskih puteva, skliza, nuždnih zgrada i t. d.
potrebuje, neplaćaju nikakovu pristojbu niti odštetu, jer na spomenutu pilanu
spadajuće negibivosti postaju konačno vlastničtvo vlastelinstva vočioskoga.


U tu pilanu uložiše braća Deutsch posiujuću glavnicu od 60.C00 for. ter
ustrojstvo te pilane je sliedeće:
Stabilni parostroj od 45 konjskih sila pokreće istodobno sa 10 pilnih
ustroja i to:


a) jedan dužni pilni ustroj od 36´´ članastoga jarma (36" Gatter);


b) jedan dužni pilni ustroj od 21" članastoga jarma (24´´ Gatter);


c) četiri ustroja cirkularnih kružnih pila (Kreis-Cirkular-Sage);


. r?; jedan ustroj pakružne pile (Bandsage);


e) jedan ustroj kratke vretenaste pile (Fussmaschine); .


/) jedan ustroj duge vretenaste pile (Lehnmaschine);


g) jedan ustroj tokarske pile (Schoeid-Drechsel-Maschine).


-Navedeni ustroji pila bijahu svi, osim onog pod d)^ u teku radnje kad
sam na toj pilani bio, te mogu o pojedinih još sliedeće navesti.


34