DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 2     <-- 2 -->        PDF

^ 450 —


Prednavedeni opis Beđo-ov o ugarskih šumah sastoji iz tri srezka
i jednoga šumovida (12 karta).


Prvi svezak sadržaje opis, potrebit za označenje obćih odnošaja šuraskoga
gospodarenja i dotične skrižaijke, koje gospodarstveno stanje zemlje u brojkah
izrazuju.


Drugi svezak, u dva odjela, sačinjava „temeljnu knjigu" o šurnab,
koja knjiga izkazuje, koliko svaka pojedina obćina u Ugarskoj posjeduje šume,
kakove su te šume, ter u koju kategoriju vlastničva spadaju. Tu su izkljucene
šume kralj. Hrvatske i Slavonije, jer ovdje šume, koje nisu vlastnictvo kr. ugar.
držav. šumskoga aerara, podpadaju u djelokrug zemaljske autonomne uprave.


Treći svezak napokon razpravlja Uh o aerarialnih šumah i izkazuje iste
po razredjenju, učinjenom prigodom organizacije god. 1881.


Prelazeć na prvi svezak ovoga djela „o obćih šumskih odnošajih",
razabiramo, da sveukupno zemljište Ugarske obsiže 56,420.841 ral; od te površine
odpada na Ugarsku u užem smislu 49,041-364 rala, a na Hrvatsku i
Slavoniju 7,379.477 raU.


Po vrsti razne gojitbe ima: ^ -


Ugarska: Hrvatska i Slavonija: Ukupno:
oranica . ´ 20,143.752 r. = 41-08»/o 2,264.625 r. = 30´69"/„ 39-7270
vrtova , .. 604.443 „ = 1-23 „ 91.855 „ = 1-24 „ 1-23 „
livada . . , 5,202.669 „ = 10-61 „ 807.976 „ = 10-95 „ 10-65 „
vinograda 622.550 „ = 1´27 „ 117.249 , = 1-59 „ 1-59,
pašnjaka . 6,446.307 „ = 13-i4 , 1,049.419 „ = 14-22 „ 14-22 „
trske i šaša 156.716 „ = 0-32 ,, 4.610 „ = 0-06 „ 0-06 „
šuma . ,. 13,294.492 „ = 27-11 „ 2,663.095 „ = 36-09 „ 36-09 „
bez poreza 2,570.435 „ 5-24 ,, 380.648 „ -= 5-16 , 5-16 „


Posjed državnih šuma iznaša u Ugarskoj 2,226 072 rala, od toga čiste
šume 1,965.211 rali; u Hrvatskoj i Slavoniji 594.048 rali, od toga ciste šume


544.251 ral; — ukupno dakle u čitavoj državi 2,820.120 rah, a čiste šume
2,49´9.462 rala. \ ^
Državni šumski posjed sačinjava 15 67« od ukupne šumske površine, a
4´4"/„ od površine ciele zemlje, Izim toga je država suvlastnikom na šumskoj
površini od 449.000 rali.


Od gornjeg cielokupnog šumišta Ugarske spadaju 786.910 rali — 5^0 —
branjevinam, i 188-952 rala — 1-2% — popiešćinam; nadalje pako u svemu
12,82,8*204 rala ~ 86% — absolutnom, a 2,153.521 ral neabsolutnom šumištu.
Potonje se pobhže uvidja iz skrižaijke VIII. i IX. ob odnošajih visina, po čem
prostire se 57-37o šuma u planini, 28% u srednjem gorju, i 15% u brežuljcih
i ravnici.- Po skrižaljci VIII. računa se preko 600 m. visine planina, a od 200
do 600 m. srednje gorje.


Šumarski poslovi podpadaju pod ministarstvo za poljodjelstvo, obrt i
trgovino. Ovomu su takodjer neposredno podčinjeni i/:\imajući organi i to
upravljajući odbori, namješteni kod županijskih oblasti, dotično iz sredine po